ana sayfa    site haritası    iletişim

 
         Üye Girişi
  Bina Enerji Performansı
    Yeni BEP Yönetmeliği

 

   
 
 
TESKON 2017 Yapıldı

Fotoraflara ulaşmak için tıklayınız...

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (TMMOB) tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde bu yıl 13. kez düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+SODEX Fuarı, yoğun katılımla gerçekleşti. İlk kez 1993 yılında düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında 13. kez gerçekleşti. 

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen açılış etkinliği Hacivat-Karagöz gösterisi ile başladı. Gösterinin ardından açılış konuşmalarına geçildi. İlk konuşmayı yapan MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, 24 yıldan bu yana düzenlenen TESKON’un, tesisat mühendisliği alanının çok geniş bir kapsamı olduğunu geniş kesimlere kabul ettirmeyi başardığını ifade ederek, "Bugün ve geçmişte düzenlediğimiz kongrelerde seminer, sempozyum, kurs, panel, konferans ve sabah toplantılarında ele alınan konulara baktığımızda bu kapsam genişliğini çok açık şekilde görmekteyiz" dedi.
 
Ermin’in ardından söz alan TESKON 2017 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör ise Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin, alanında en yaygın katılımlı ulusal platform olduğunu dile getirdi. TESKON 2017 kapsamında, hakem incelemesinden geçirilen toplam 170 tam metin bildirinin, 5 paralel oturumda sözlü olarak sunulmak üzere kabul edildiğini, ayrıca kongre kapsamında jeotermal enerji semineri ve çeşitli başlıklarda kurslar ile paneller düzenleneceğini söyledi.
 
Açılışta konuşan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, özetle şunları söyledi: “Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre;  Avrupa’nın havası en kirli 10 şehrin 8’i Türkiye’de yer alıyor ve İstanbul, hava kalitesi en kötü metropol konumunda olduğu görülüyor. Daha temiz şehirlere doğru bütünleşik bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Hali hazırda bina sektörü yılda yaklaşık 32.4 milyon ton eşdeğer petrol tüketiyor. Bu enerjinin kaynakları arasında ilk üç sırada %36 ile doğalgaz, %29 ile elektrik, %14 ile taş kömür yer alıyor. Türkiye’de 2016 yılı sonu verilerine göre; 273.387.560.799 kWh elektrik üretimi, 278.345.608.308 kWh elektrik tüketimi gerçekleşmiş. Bu üretimin büyük bir kısmında ise ithal teknolojiler ağırlıkta. Enerjide en büyük sorun, dışa bağımlılık ve pahalılıktır. Ülke olarak üretim ekonomisine ve yerli teknolojilere hızla geçmemiz gerekmektedir.
Termik santrallerimizi verimli kullanmıyoruz. Termik santrallarımızın ancak %5’i birleşik ısı ve güç sistemidir. Sürdürülebilir bütünleşik performans için, sürdürülebilirlik dörtleminin unsurlarını; çevre, toplum, enerji ve ekserji ile ekonominin birlikte ele alınması önem taşımaktadır. Bütünleşik bina kavramından ‘bütünleşik yapılı çevre’ye geçilmelidir. Bu süreçte bölgesel enerji sistemleri göz ardı edilmemelidir”. Prof. Dr. Birol Kılkış, konuşmasının sonunda, çeşitli meslek örgütlerinin, Tüyak, Bacader, Dosider ve Iskav’ın çalışmalarına özetle yer vererek, enerji koridoru olma potansiyelini kullanmaya başladığı söylenen Türkiye’nin ‘enerji merkezi’ olmasının hedeflenmesi gereğini vurguladı.
 
Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel de kongre ve fuarın sektörün çeşitli bileşenlerini bir araya getirdiğini ve başarısının da bundan kaynaklandığını belirtti.
Kongre süresince düzenlenen oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapılan Ar-Ge çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunulurken, seminer ve sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışıldı.
 
Kongreyi, 1348'i kayıtlı delege olmak üzere 4 bin 800'ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile akademisyenler ve öğrenciler izledi. Kongreye paralel düzenlenen fuarı ise 6 bin 676 kişi ziyaret etti.
 
Tüm Haberler İçin Tıklayın

LookUs & Online Makale