ana sayfa    site haritası    iletişim

 
         Üye Girişi
  Bina Enerji Performansı
    Yeni BEP Yönetmeliği

 

   
 
 
TTMD ,BEP Yönetmeliği ile ilgili Basın Toplantısı

BASIN TOPLANTISI BÜLTENİ
7 Aralık 2009

ENERJİ TASARRUFU VE ÇEVRE İÇİN BÜYÜK ADIM:BEP YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ...

Bina Enerji Kimlik Belgesi ve Merkezi ısıtma sistemini zorunlu kılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin de (TTMD) katkılarıyla Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak,
5 Aralık 2009 Cumartesi günü yürürlüğe girdi.

Ülkemizde yalıtımı yapılmamış binalar ve yanlış uygulanmış ısıtma sistemleri nedeniyle enerji savurganlığı yaşanmaktadır. Uygulanacak yeni yönetmelik ile, mevcut ve yeni yapılacak konutların yanı sıra otel, hastane, alışveriş merkezleri gibi tüm ticari ve hizmet amaçlı binalarda enerji tüketiminin en az yüzde 50 azaltılması ve yıllık 7 milyar dolar enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Karbondioksit salımının (sera gazı emisyonunun) da azalması, çevreye olumlu katkısı açısından büyük önem taşıyor.

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü ile Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ve Hırant Kalataş’ın katılımları ile yönetmeliğin uygulamaya girdiği ilk iş günü olan 7 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında; Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği’ne ilişkin içerik, uygulama ve sağlayacağı faydalar ile ilgili kapsamlı bilgilendirme yapılarak, görüşler paylaşıldı.

Toplantıda konuşan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü, TTMD olarak yönetmeliğin uygulamaya geçmesinin, ülke ekonomisi ve sağlıklı çevre yaratılması açısından enerji verimliliğine önemli kazanımlar getirdiğine inandıklarını belirterek, “2008 yılı itibariyle; tükettiğimiz enerjinin yüzde 80’ini ithal eden bir ülkeyiz. Ülkemizde tüketilen toplam enerjinin %36’sı ısıtma, soğutma ve aydınlatma amaçlı olarak binalarda kullanılmaktadır. 28,3 milyon TEP (ton eşdeğeri petrol) tüketen binaların yıllık enerji maliyeti 14 milyar USD’yi aşmaktadır. Yönetmelik tam anlamıyla uygulandığı takdirde binalarda enerji tüketimi en az yüzde 50 azalacaktır. Bunun parasal değeri ise yıllık 7 milyar dolar tasarruf demektir. Ayrıca sera gazı salımı da aynı oranda düşecektir. Mevcut durumumuzu değerlendirecek olursak; enerji savurganı ülke olduğumuz bir gerçek.” dedi.

Belli kriterler doğrultusunda mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı binalarda ısıtma, soğutma, elektrik, sıhhi sıcak su, aydınlatma konularında enerjiyi verimli kullanmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı içeren BEP Yönetmeliği ile uzun vadede binalarda enerji savurganlığının önlenmesi hedefleniyor.

Merkezi sistem “Isındığın Kadar Öde” uygulamasıyla 1000 m²’den büyük yeni binalar için zorunlu olacak...
Merkezi sistem kullanım zorunluluğunun, 5 Aralık 2009 tarihinden sonra yapılacak olan ve kullanım alanı 1000 m²’den büyük yeni binaları kapsadığını özellikle vurgulayan Cafer Ünlü, mevcut binalarda ise daire sahiplerinin çoğunluk kararına bağlı olarak merkezi sisteme geçiş yapılacağını söyledi. Binalarda aynı konforun daha az enerjiyle sağlanacağına işaret eden Ünlü, “Bireysel ısıtma cihazlarının büyük bir çoğunluğu evimizin ihtiyacından çok daha büyük kapasitelerde seçiliyor. Bu durum da verim kaybına neden olmaktadır. Merkezi sistemlerde ise Isı Pay Ölçer cihazları ile “ısındığın kadar öde” sistemi getiriliyor. Böylece kim ne kadar ısı kullanıyorsa o kadar ödeme yapacak. Merkezi sistem cihaz ve ekipmanları olarak, dış hava sıcaklık kontrollu otomatik sistem kullanılacak. Bu sistemlerle ısı üretimi daha verimli hale gelmektedir. Merkezi sistem kullanan mevcut binalar da Isı Pay Ölçer cihazlarını Mayıs 2012'ye kadar taktırmak zorunda” diye konuştu.

Binalarda Karne Dönemi: “Enerji Kimlik Belgesi” olmayan binaya inşaat izni verilmeyecek.
BEP Yönetmeliği kapsamında, 1000 m²nin üzerindeki binalara “Enerji Kimlik Belgesi”zorunluluğu getirildiğini, bugün beyaz eşyada kullanılan enerji tüketim işaretlerinin benzerinin binalarda da uygulanacağını belirten TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü, “Binaların ısıtma, soğutma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma amaçlı enerji kullanımındaki verimliliğine bağlı olarak A, B, C... gibi sınıfları belirten belli değerleri taşıyan belgeler düzenlenecek. Örneğin A sınıfı belge binanın enerji tasarruflu ve SEG(sera gazı emisyonu) düşük olduğu anlamına gelmektedir. Yeni binaların inşaat izninde Enerji Kimlik Belgesi şartı aranacak. Enerji Kimlik Belgesi olmayan binaya inşaat izni verilmeyecek. Kısacası binalara karne verilecek. Karnelerinde A ve B gibi iyi notları olan binalar, alım satımda fark yaratacak, iyi not satış bedeline de yansıyarak tercih nedeni olacak” dedi. Ünlü ayrıca, Enerji Kimlik Belgesi uygulamasının yeni binalarda hemen başlayacağını, mevcut binaların ise 2 Mayıs 2017’ye kadar Enerji Kimlik Belgesine sahip olmak zorunda olduğunu kaydetti. Enerji Kimlik Belgeleri, enerji verimliliği danışman şirketleri (EVD) tarafından verilecek.

Yalıtımsız Bina Kalmayacak...
Binanın yapısı ve konumuna göre değişmekle birlikte ısı yalıtımı yapılmamış binada % 30-60 arasında ısı kaybı olduğuna dikkat çeken Cafer Ünlü, 100 m²den küçük müstakil yapılar dışında kalan yapıların tamamı için yalıtımın zorunlu hale geldiğini açıklayarak, “2008 sonu itibariyle ülkemizde 8,65 milyon bina (18,4 milyon konut) bulunuyor. Yalıtım yapılmış binaların oranı % 10’unun altındadır. Yeni yönetmelikle birlikte yeni binaların inşaat esnasında yalıtılması zorunlu olacak. Mevcut binalar da enerji kimlik belgesindeki sonuçlara göre yalıtıma yönelmek durumunda kalacaklar” diye ekledi.

TTMD’nin temel konuları olan enerji verimliliği ve çevre konusunu yakından ilgilendiren BEP Yönetmeliği’nin hazırlanması sürecinde her aşamada yer alarak görüşleriyle Bayındırlık Bakanlığı’nın çalışmalarına katkıda bulunduklarını ifade eden Cafer Ünlü, yönetmelik ve uygulamalarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini, tasarımcı, uygulamacı ve işletmeci üyeleri ile olabilecek aksaklıklar veya yapılacak yanlışlıklarda ilgili mercileri uyararak, konunun takipçisi olacaklarını iletti.


     

Tüm basın için listesi

LookUs & Online Makale