ana sayfa    site haritası    iletişim

 
         Üye Girişi
  Bina Enerji Performansı
    Yeni BEP Yönetmeliği

 

   
 
 
Ameliyathane Klima Tasarımı,Uygulaması,Testleri ve İlgili Standartları

"Ameliyathane Klima Tasarımı,Uygulaması, Testleri ve ilgili Standartları" konusunda Abant’ta Yapılan Çalıştay’ın kitabıdır.

“Ameliyathane Klima Tasarımı, Uygulanması, Testleri ve İlgili Standartları” konusunun seçilmesinde, son günlerde kamuoyunu tedirgin eden önemli konulardan biri olan hastanelerimizdeki hijyen sorunu etkili olmuştur. Basında yer alan açıklamalarda ellerin yıkanmaması, ilaçlar, hastane personeli, serumlar gibi birçok neden sıralanırken hastanelerdeki hava kalitesinden, klima sisteminin öneminden çok az bahsedilmektedir. Hijyen olgusunda, klima sistemi de birlikte düşünülmeli, enfeksiyonlara neden olman bakteri ve virüslerin büyük bir kısmının hava yolu ile taşınabildiği unutulmamalıdır.

Ortam sürekli partikül ve mikroorganizma ürettiğinden klima ve havalandırmanın olmadığı zaman hijyenik ortam oluşmaz. Hava, temizlenerek ve şartlandırılarak hijyenik halde ortama verilirse mikroorganizma ve partikül seviyesi azaltılabilir. Bu şekilde, ortam havası kokulardan ve anestezik gazlardan da arındırılmış olur.

Çalıştay’da toplam 5 oturum yapımış, toplantıya, TTMD uzman üyeleri dışında konu ile ilgileri bulunan İSKİD, ISKAV, TTM, Sağlık Bakanlığı, MMO, YTÜ, MO, ilaç sektörü temsilcileri ve özel hastane temsilcileri katılmışlardır. Kitap derlenirken konuşmacıların metinlere sadık kalınmış, sadece ufak düzeltmeler yapılmıştır. Konuşma metni göndermeyen konuşmacıların sunumları ekler bölümünde yer almaktadır.

Hijyenik klima sistemi tasarımı ve uygulaması, ülkemizde son yıllarda oldukça gelişmiş, hatta bu alanda ihtisasa firmaları oluşmuştur. Ameliyathanelere ve yoğun bakım ünitelerine bakıldığında, ilaç sektörünün aksine yapım standartlarında büyük bir boşluk olduğu görülmektedir. Birçok yerde, Anadolu’da küçük kasabalarda apartmandan bozma özel hastaneler bulunmaktadır.
Ameliyat sırasında enfeksiyon kapan hasta, hastanede daha uzun süreli kalmakta, intibiyotik tedavisi görmektedir. Bu süre ortalama ABD’de 2 gün, AB’de 3 günken bizde 13 gündür. 2001 yılında antibiyotik tüketimimiz 6 katrilyon TL civarında gerçekleşmiştir. Ameliyathane ve hastanelerin standartlara ve GMP kurallarına uygun olarak yapılması ve işletilmesi durumunda enfeksiyon kapma riski büyük ölçüde azalacak ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Temiz oda klima sistemleri değerlendirilirken sürecin en başından başlamak gerekir, çünkü yapılacak testler ile temiz odada olmasını istediğimiz özelliklerin birebir ilgisi bulunmaktadır. Bu iş doğal olarak standartlar referans alınarak sürdürülür, ancak konuyla ilgili Türk standartları olmadığı için mecburen yabancı standartlar adapte edilmiştir. Sıcaklığın, nemin, akış hızlarının, toleranslarıyla birlikte belirli sınırlar içinde kalması istenir; mahallerde pozitif basınç gerekebilir. Genel bilgiler P&ID dediğimiz diyagramlardan alınır. Validasyon sürecinde ilk başka kullanıcı istekleri söz konusudur. Bu nedenle kullanıcı istekleri çok iyi tanımlanmalıdır.

Bu nedenlerle gerçekleştirilen “Ameliyathane Klima Tasarımı, Uygulanması, Testleri ve İlgili Standartları”  Çalıştay’ının kitabı TTMD yayını olarak ilgilenenlere sunulmaktadır. 

Tüm Kitaplar İçin Tıklayın

LookUs & Online Makale