ana sayfa    site haritası    iletişim

 
         Üye Girişi
  Bina Enerji Performansı
    Yeni BEP Yönetmeliği

 

   
 
Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş Yolunda Özel Sektöre Tam Destek: İklim Platformu

Bölgesel Çevre Merkezi (RECİ Türkiye Ofisi ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) iklim değişikliği alanında özel sektöre yönelik olarak yeni bir işbirliğine imza atıyor. Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne katılımının ardından özel sektör tarafından iklim değişikliği ile mücadele amacıyla yürütülen çalışmalara gerek bilgisel gerek teknik destek sağlamak amacıyla "İklim Platformu" çalışmalarına başlıyor.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve Bölgesel Çevre Merkezi işbirliğinde Türk İş Dünyasında İklim değişikliği İnisiyatifinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında kurulmakta olunan İklim Platformu ile ulusal ve uluslararası düzeyde Türk İş Dünyasının lobi ve katılım gücünü artırmak amacıyla sürdürülebilir bir platformun oluşturulması, Türk firmaları bünyesinde sera gazı salımlarının hesaplanması alanında kapasite geliştirilmesi için   uluslararası bir eğitim programının Türkçeleştirilmesi ve uyumlaştırılması hedeflenmektedir.

Karbon merkezli yeni bir ekonomi modelinin şekillendiği günümüzde, şirketlerin beklenen değişime en hızlı, verimli ve maliyet-etkin bir çerçevede uyum sağlaması gerekiyor. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amacıyla üzerine düşen görevi yerine getirebilmesi için şirketlerde iklim değişikliği konusunda kurumsal yapının güçlendirilmesi en önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bu amaçla geliştirilen "İklim Platformu", ulusal ve uluslararası toplantı ve çalışmalara katılım sağlayarak, üye ve platformu destekleyen kuruluşların güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmesi temel hedefleri arasında yer alıyor. İklim Platformu kapsamında geliştirilmesi planlanan sektörel çalışmalar aracılığıyla ulusal iklim değişikliği politikalarının geliştirilmesinin desteklenmesi ve uluslararası müzakere süreçlerine iş dünyasının etkin katılımının gerçekleştirilmesi de orta vadeli hedefleri arasında bulunuyor.

İşletme veya tesislerden kaynaklanan sera gazı salımlarına yönelik sayısallaştırılmış bilgilerin ortaya konulabilmesi amacıyla gerekli kurumsal yapılanmanın kurulması ve güçlendirilmesi için geliştirilecek Türkçe eğitim programı aracılığıyla şirketlerde sera gazı salımlarının yönetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli altyapının oluşması amaçlanıyor.

İklim Platformu hakkında detaylı bilgiye www.iklimplatformu.org linkinden ulaşabilir.LookUs & Online Makale