ana sayfa    site haritası    iletişim

 
         Üye Girişi
  Bina Enerji Performansı
    Yeni BEP Yönetmeliği

 

   
 
Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (SCP) Kavramı ve SCPTurkey Projesi

UNEP/ Wuppertal Institute Collaborating Centre on SCP (CSCP), Almanya önderliğinde AB 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen ve kısa ismi CSOContribution2SCP (Action Town) olan “Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (SCP) Alanındaki Araştırmalara Katkılarının Artırılması için İşbirliği Projesi” yürütülmektedir.
 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), proje kapsamında belirlenen 4 ulusal odak noktasından birisi konumundadır. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD)’ninde ortaklar arasnda bulunduğu konusu proje ekibinin hedefi, Türkiye’de SCP kavramının yaygınlaştırılması, bilincin artırılması ve paydaşlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlarına yönelik bir pilot proje yürütmektir.

Kısa adı SCPTurKEY olan proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler kısaca binalara ilişkin bir yaşam döngüsü analizi (LCA) çalışması, Türkiye’deki ilgili politika araçlarının (SCP ve binalar ile ilgili mevcut ve potansiyel mevzuat) değerlendirilmesi, Bu iki faaliyetin sonuçlarının değerlendirilerek LCA yaklaşımının SCP politikalarında bir araç olarak kullanılması için önerilerin geliştirilmesi, Proje süresince bir SCP (ve bina) ağyapısı (network) oluşturarak proje çıktılarının yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir. Projenin süresi 1 yıl olup, faaliyetlerin Haziran 2010’da tamamlanması planlanmaktadır. Bu süreç içinde, AB’deki gelişmeler ve Action Town Proje çıktılarının Türkiye’deki faaliyetleri desteklemesi yönünde gerekli koordinasyon TTGV tarafından sağlanacaktır.LookUs & Online Makale