ana sayfa    site haritası    iletişim

 
         Üye Girişi
  Bina Enerji Performansı
    Yeni BEP Yönetmeliği

 

   
 
Başkan'dan

Değerli okurlar,

Bu sayımızda Derneğimizden ve sektörden güncel haberler dışında üç adet makale bulacaksınız. Bunlar,

Sıcak İklimlerde Buharlaşmayla Soğutulan Duvarların Değerlendirilmesi

Doğrudan genleşme veya soğutulmuş su – hangisi daha iyi

Farklı Bina Modellerinde Akış Yapılarının Deneysel Olarak İncelenmesi dir.

Dikkat edilecek olursa bu makalelerin hepsi de binalarda enerji tüketiminin farklı boyutlarını ele almakta ve daha akılcı ve verimli yöntemlere işaret etmektedirler.

Günümüzde gerçekten de binalarda en az konfor kadar enerji ve su önemli olmaya başlamıştır. Aynı bağlamda çevre de önem kazanmaktadır.

Diğer yandan fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte ve sera gazı salımlarının azaltılmasında değişik konfor sistemleri ortaya çıkmakta ve düşük enerjili ve düşük ekserjili binalar herkesin gündemine girmektedir. Karbonsuzlaştırma girişimlerinin başında ise fosil yakıtlardan bir an önce kurtulmanın yolları aranırken ülkeler belirli yasaklar koymaya başladılar bile. Örneğin, Rusya da fosil yakıtların belirli bir bölümünün kazanlarda yakılması artık yasaktır. Avrupa Birliği de kademeli olarak doğal gazın kazanlarda doğrudan yakılmasının yasaklanması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun anlamı binaların artık beraber üretim (Cogeneration) ve üçlü üretimle ısıtılıp soğutulma teknolojisinin kazan teknolojisini gelecekte tamamen bertaraf edeceğinin ilk sinyallerini vermektedir.

AB ülkeleri ikinci bir yol olarak giderek ucuzlayan güneşten elektrik eldesi ile ısı pompalarını çalıştırmayı ön plana çıkartmaktadırlar. Geçen sayılarımızda ısı pompalarının topluma, ekonomiye, enerji bilançosuna ve çevreye gerçek katma değerlerinin çok dikkatli incelenmesinin önemine değinmiştim. Bu katma değerler oluştuğu taktirde bu ikinci yol da geçerli olacaktır. Beraber üretim ve ısı pompaları Ülkemizde kazan ve kombi cihaz üreten sektör için tehlike midir? Bence hiç değil. Bilakis, uzun yıllardır gelişen ve artık olgunlaşan bu teknolojilerin yeni teknolojik atılımlara ihtiyaçları vardı ve nasıl diğer sektörler her geçen gün yeni ürünler ve teknolojiler üretiyorsa bu sektörümüzün de vakit geçirmeden ARGE ve ÜRGE ye ağırlık vererek mikro kojen kombi, güneşli güç ve elektrik sistemleri ve kazan artı jeneratör tarzı tümleşik cihazlar üzerinde çalışmalıdırlar ki bu büyük pazarı kaçırmayalım.

 

Prof. Dr. Birol Kılkış

 LookUs & Online Makale