ana sayfa    site haritası    iletişim

 
         Üye Girişi
  Bina Enerji Performansı
    Yeni BEP Yönetmeliği

 

   
 
Başkan'dan

Çok değerli okurlarımız, TTMD üyelerimiz, meslektaşlarımız, sektör temsilcileri, üniversite mensupları ve sanayicilerimiz,

Dergimizin yeni bir sayısı ile gene hep birlikteyiz. 

25 Mart 2017 günü Ankara’da düzenlenen TTMD Olağan Genel Kurulu’nda TTMD 13. Dönem başkanlığına büyük bir memnuniyet ve vazifemin bilinci içerisinde seçilmiş bulunuyorum. Bu süreçte bana ve yönetim kuruluna göstermiş olduğunuz teveccüh için sizlere tüm yönetim kurulu üyeleri adına teşekkür ederim. Önümüzdeki iki sene içerisinde, Sayın Sarven Çilingiroğlu ve ekibinden aldığımız çok anlamlı ve şerefli sektöre hizmet bayrağını hep birlikte daha ileriye, daha hızlıya, daha yaygına, daha yükseğe taşımaya sizlerle birlikte çok çalışacağız. Bu süreçte önceki yönetimlerin her kademesinde ve istisnasız hepsinde çok değerli hizmetler vermiş arkadaşlarımızla ve sizlerle her zaman birlikte çalışacağız ve hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini en ufak ayrıntısına kadar devam ettireceğiz. Son genel kurulumuzda enerji, çevre, sürdürülebilirlik ve ekonomi dörtleminin önemine yapılan vurgu çerçevesinde Derneğimizin daha geniş bir kitleye ve farklı disiplinlere açılabilmesi ve geniş bir görevdeşlik yaratabilmesi için üyelik koşullarını kolaylaştırmış bulunuyoruz. Yaptığımız tüzük değişikliği ile, konuya ilgi duyan değerli mimar arkadaşlarımızı da büyük bir memnuniyetle üyeliğe artık kabul edebileceğiz ve sektörde gerektiği şekilde birlikte olacağız.

Gerçekten de önümüzde bizleri bekleyen çok önemli görevler bulunuyor. Örneğin, ülkemizin mekanik tesisat, bütünleşik bina tasarımı, yapılı çevre ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji sistemleri, CO2 salımlarının akılcı bir biçimde azaltımı gibi yaygın alanlarda teknik terminolojiyi de geliştirerek gerek kuramsal, gerekse uygulamalı biçimde tasarlanacak yaygın eğitimlerle desteklenmesi, her geçen gün büyük bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu yönde disiplinlerarası bir örgün çalışmanın, diğer sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sektör temsilcileri ve sanayicilerle birlikte bir an önce başlatılmasının ve sürdürülmesinin gerekli olduğunun bilinci ile TTMD Akademisi, Sertifika programları, yerinde eğitim, bölgesel eğitim gibi konular üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.  Bu tür yapılanmalar, sadece sektörümüze hizmet etmeyecek; aynı zamanda sürdürülebilir bir toplum bilincinin de içini dolduracak bir bilgiyi toplama ve bilgiyi yayma hizmeti de kendiliğinden oluşturmuş olacaktır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da uluslararası ilişkiler çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda, öncelikle yakın komşu ülkelerin ve doğu ülkelerinin meslek örgütleri ve dernekleri yanında ASHRAE, REHVA ve CLİMAMED gibi kuruluşlarla olan mevcut ilişkilerimizi geliştirerek zengin ve farklı iklim koşullarına benzer ülke ve pazarlarla da etkileşim halinde olacağız. Dernek yapılanmamız içerisinde ASHRAE mevkidaşı teknik komiteler kuruyoruz. Bu komiteler uzun soluklu stratejiler geliştirecek, güncel ve yenilikçi uygulamalar, sistemler, tasarım yöntemleri alanlarında çalışmalarını Dernek El kitaplarına yansıtacaklardır. Dernek olarak yayınlara büyük önem vermekteyiz. Nitekim, TTMD son olarak iki teknik yayını daha sektöre kazandırmış bulunuyor. Bunlar:

Jet fanlı otopark havalandırma sistemi HAD analizi kılavuzu

Otopark ve tünellerde jet fan havalandırma ve duman kontrolü 

İşte tam bu noktada ve yukarda özetlenen konular ışığı altında dergimiz yeni bir anlam ve içerik gereği kazanmış bulunuyor. Takip eden sayılarımızda bu yenilikleri aşamalı olarak sizlere sunacağız. Her şeyden önce, Dergi bundan böyle dengeli bir biçimde temel teori, bilimsel araştırma yazıları, teknik, popüler ve yenilikçi uygulamalara ilişkin yazılara yer vererek hizmetini daha geniş bir alanda sürdürecektir. Bilimsel yayınlar için bir hakem kurulu ve Dergi Bilim Komitesi şu anda kurulmaktadır. Genç arkadaşlarımız bilimsel makalelerini dergimizde yayınlayarak Türkçe yayın yapmış olma koşulunu, örneğin Doçentlik aşamasında yerine getirebileceklerdir. Bu alanda indeksleme çalışmalarına da başlamış bulunuyoruz. Her yıl bir sayının İngilizce dilinde yayımlanması geleneğini de devam ettireceğiz. Konu ile ilgili sektör dergi yayımcıları ile yapmış olduğumuz ortak toplantıda da Dernek olarak bir yayın ve bilgi havuzu oluşturacağız. Tüm kullanıcılara ve dergilere açık olacak bu havuzun bilginin yayılmasına önemli katkılarda bulunacağını umuyoruz. Bir diğer yenilik de Editöre mektuplar, yeni patentler, öğrenci projeleri tanıtımları, sayının ürünü gibi sütunları bundan böyle okuyabileceksiniz. Tüm bu yenilikleri mevcut dergi akışını bozmadan sürdüreceğiz.

Dergimiz bu sayısında enerjiye özel bir önem vermiş bulunuyor. Aşağıda başlıklarını sıraladığım dört makale de enerji ile ilgili:

1-Binalarda enerji verimliliği ile ilgili Türk mevzuatı

2-Enerji verimliliğinde verimlilik: enerji yönetimi

3-Türkiye'de enerji yönetimi uygulamaları

4-AB binalarda enerji performansı direktifi (EPBD) ile binalarda enerji performansı yönetmeliği arasındaki temel farklılıklar ve uyumu zorlaştıran nedenler

Ülkemizin enerji alanında çok büyük oranda dışa bağımlı olması, buna karşılık cari açığın azaltılmasında sadece enerji tasarrufu ve son zamanlarda hızlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliş gibi çözümler yeterli olmamaktadır. Kaldı ki yenilenebilir enerji sistemlerinde de bugünkü uygulamada dışa bağımlıyız. Üretim Ekonomisi, Yerli Üretim, Yerli ve Özgün Tasarım ve Yerli ve Yenilikçi Teknolojiler gibi konu başlıkları yanı sıra enerjinin akılcı kullanımı gibi konularda da okuyucularımıza sürekli ilişki içerisinde olmayı arzu ediyor, katkılarını bekliyoruz.

El ele, daha verimli, daha akılcı çözümlere ulaşmak üzere hoşça kalın

Prof. Dr. Birol Kılkış, Fellow ASHRAE

 LookUs & Online Makale