ana sayfa    site haritası    iletişim

 
         Üye Girişi
  Bina Enerji Performansı
    Yeni BEP Yönetmeliği

 

   
 
Başkan'dan

Çok değerli okurlarımız, TTMD üyelerimiz, meslektaşlarımız, sektör temsilcileri, üniversite mensupları ve sanayicilerimiz,

Dergimizin yeni bir sayısında tekrar birlikteyiz. Küresel ısınmaya olumsuz etkileri artık tartışmasız biçimde ortaya çıkan ve başta CO2 salımları olmak üzere tüm sera gazı salımlarında önemli ölçüde sorumluluğu bulunan enerji üretiminde fosil yakıtların payı, enerjinin verimli ve akılcı kullanılmayışı, taşımacılık sektöründeki genel plansızlık ve verimsizlikler, plansız kentleşmenin getirdiği meteorolojik ve çevresel olumsuzlukları özellikle yaz aylarında hep birlikte yaşıyoruz. Kış aylarında bu olumsuzlukların günlük hayatımıza ve enerji bilançomuza ne denli yansıyacağını ise kestirmek oldukça zor. Bu bağlamda, tesisat mühendisine çok önemli görevler düşüyor.

Çok önceki yıllardaki tesisat mühendisliği hizmetleri ve kavramı, binalarda konfor, hijyen, bireysel ısıtma gibi küçük bir ölçekten sonraları sırası ile binalarda merkezi ısıtmaya, daha sonra klima sistemlerine genişledi. Günümüzde ise toplu konutlarda ve şehirlerde bölgesel sistemlerin olabilirliğini tartışmakla vakit geçiriyoruz ve bir türlü yaygın bi1r şekilde alanımızı bu yönde genişletemiyoruz. Halbuki, bölgesel ısıtma ve soğutma sistemlerinin uygulanması dünya genelinde hiç de yeni değil.

Ülkemizde ise birkaç örnek ve jeotermal uygulamalar ışında bu konunun adeta yabancısıyız. Dünyada artık 4DE+ yani dördüncü nesil ve ötesi bölge enerji sistemleri ve bunlara uyumlu binatesisat sistemleri tümsel olarak tasarlanıyor ve uygulanıyor. Dolayısı ile tesisat mühendisliği kapsamını mimarlıktan istatistiğe, ekonomiye, fiziğe ve matematiğe kadar uzanan geniş bir disiplinler yelpazesinde genişleterek küresel ısınmaya karşı etkin ve yaygın, gerçekçi ve kalıcı çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanmalarında çok farklı ve geniş vizyonlu görevler bizleri bekliyor. Bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırmış bulunuyoruz ve nitekim Hong Kong’ta yapılan Sürdürülebilir Yapılı Çevre 2017’ye etkin bir katılım sağladık ve bu konudaki görüş ve önerilerimizi belirttik, Çin’den Japonya’ya, İspanya’dan Hindistan’a kadar yayılan bir coğrafyadan gelen delegelerle tartıştık. Gelinen bu günkü noktada kentlerin akıllı olmasından öte akılcı olmasının gereği tartışmasız ortaya çıktı. Akıllı ve akılcı kent arasında çok önemli farklar bulunmakta. Örneğin, bir toplu taşıma hizmetinin yolcu duraklarında yolculara bildirimi, hizmetin otomasyonu, trafik ışıklarının ve yönlendirmelerin dinamik optimizasyonu yanı sıra binaların otomasyonunda yapay zeka gibi unsurların bulunması, o şehri bir ölçüde akıllı ve hatta gene bir ölçüde enerji verimli kılsa da, yapılı çevrenin her şeyden önce enerji kaynaklarını “akılcı” kullanması gerekir. Bunun da ön şartı; doğru enerji kaynaklarının ve türlerinin öncelikle yerel ve yenilenebilir olmasını, doğru yerde, doğru zamanda, doğru sırada, doğru miktarda, doğru oranlarda ve doğru kalitede kullanılmasını gerektirir. Doğru enerji kalitesi ise termodinamiğin Birinci Yasası tarafından tariflenemez. İkinci yasaya gerek vardır. Bu konu 2017 Yenilenebilir Enerji Haftasında Brüksel’de tarafımızca etkin bir biçimde dile getirildi ve yapılan temaslar çerçevesinde Derneğimizden bu konuda bir rapor istendi. Bu raporu AB Başkanlığına sunmuş bulunuyoruz.

Sonuç itibarı ile -evet tesisat mühendisliği ülkemizde faaliyet alanını konutlardan toplu konutlara kadar genişletmişse de- önümüzde uzun, zorlu fakat çok yararlı olabilecek bir yol vardır. Bu yolda ilerlemek üzere ikinci 25 yılımızın strateji planlarının oluşturulmasında ve yol haritamızda daima sizlerle birlikte olacağız, çözümler üreteceğiz. Bu yönde organize etmekte olduğumuz 2018 TTMD Uluslararası Sempozyum etkinliği önemli bir ilk adım, uluslararası bir platform ve fırsat teşkil ediyor. 2-14 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan Sempozyuma fikirlerinizle, tebliğlerinizle ve önerilerinizle birlikte katılımınız bekler saygılar sunarım.

Prof. Dr. Birol Kılkış, Fellow ASHRAE

 LookUs & Online Makale