ana sayfa    site haritası    iletişim

 
         Üye Girişi
  Bina Enerji Performansı
    Yeni BEP Yönetmeliği

 

   
 
Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Gençlerin Eğitimi ve İstihdam Edilebilirliğinin Sağlanması (Yeşil Meslekler için Gençlerin Eğitimi) Projesi

İnsan Kaynağının Geliştirilmesi, Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği Çerçevesinde belirlenen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) temel bileşenlerinden biri olarak kurgulanmıştır. Bu bileşen kapsamında hazırlanan “Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı” çerçevesinde, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin projesi hibe almaya hak kazanmıştır.  Erzurum, Kayseri ve Samsun illerinde uygulanacak proje kapsamında 3 ilde mimarlık, makina, inşaat/yalıtım, tesisat/ısıtma-soğutma ve elektrik alanlarında lisans, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi mezunu 156 genç, kendi uzmanlık dalları ile orantılı olarak teorik ve uygulamalı eğitim alacaklardır. Verilecek eğitimler “Yönetmelikler ve Teori”, ”Yalıtım Uygulama Esasları”, “Tesisat Sistemleri”, “Güneş Enerjisi Isı ve Elektrik Sistemleri”, “Aydınlatma, Elektrikli Cihazlar”, “Başarı Ölçümlemeleri ve Audit” “İş Güvenliği”, “Girişimcilik, İletişim ve Müşteri İlişkileri”  temel başlıkları üzerinden gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak, Erzurum, Kayseri ve Samsun’da yerel halkın ve diğer paydaşların enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilerek talep oluşturulması da hedeflenmekte olup; bu doğrultuda her ilde, Enerji Verimliliği Bilgi Günleri ve Enerji Verimliliği Farkındalık Haftası düzenlenecektir. Eğitim alan gençlerin bir kısmı özel sektörde staj olanaklarından faydalanabilecek ve sonrasında istihdam edilme olasılıklarını artıracaklardır. Bir kısmının da girişimcilik kapsamında kendi ekiplerini kurarak enerji verimliliği konusunda çalışmaları öngörülmektedir.
Proje sonucunda;
• Lisans, meslek yüksek okulu ve meslek lisesinden mimarlık, makina, inşaat/yalıtım, tesisat/ısıtma-soğutma ve elektrik alanlarından mezun ve işsiz olan 156 gencin, konularıyla ilgili en güncel bilgileri teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğrenerek istihdam edilebilirliklerinin ve girişimciliklerinin artırılması,
• Proje illerinde yaşayan halk arasından 8.000’den fazla kişinin enerji verimliliği ve binalarda yalıtım konusunda bilgilendirilmeleri ve konu ile ilgili farkındalık sağlanması,
• Enerji verimliliği konusunda uzman eleman eksikliğinin giderilerek özel sektöre, kamu sektörüne ve bölge ekonomisine katkı sağlanması,
• Türkiye’nin de yakın zamanda imzaladığı ve enerji verimliliğine vurgu yapan Kyoto protokolü ile ulusal mevzuatta yer alan Enerji Verimliliği Kanunu ve kanunu tamamlayan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”, “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği” gibi önemli yasal zorunlulukların başarıyla uygulanabilir kılınması,
• Proje sonucunda oluşacak çarpan etkisi ile proje illerinde enerji verimliliğine önem verilerek çalışmaların hızlanması hedeflenmektedir.

 LookUs & Online Makale