ana sayfa    site haritası    iletişim

 
         Üye Girişi
  Bina Enerji Performansı
    Yeni BEP Yönetmeliği

 

   
 
SmartHeat Projesi

SmartHeat Projesi, AB 7. Çerçeve Programı kapsamında bulunan ve Çalışma Kapasitesi Programı altında tanımlanan FP7-BSG-SME-AG başlığı altında KOBİ’lere yönelik araştırma çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. TTMD, SmartHeat projesinde ortak olarak yer almakta ve katkı sağlamaktadır. 

Bu projede, yenilenebilir enerji sistemlerinden elde edilecek enerjinin etkin kullanımını sağlamak üzere, faz değiştirme esasına dayalı, düşük maliyetli verimi yüksek bir modül (SmartHeat) tasarlanması ve bu modülün gerek sıhhi sıcak su ve gerekse ısıtma sistemine entegrasyonu amaçlanmaktadır. Geliştirilen bu modül ile yenilenebilir sistemlerin kurulum maliyetlerinin azaltılması ve daha yaygın kullanılmasının sağlanması hedeflenmektedir. 

Modül geliştirme çalışmaları çerçevesinde bir veya daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının verimli ve etkin şekilde kullanılabilmesi için gerekli kontrol sistemleri, yüksek enerji yoğunluklu ısıl depolama ve mevcut sistemlere entegrasyon ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Proje, Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering (İngiltere), Svensk Solenergi (İsveç), Leistungsgemeinschaft Wärmepumpe Austria (Avusturya), Environmental and Sustainable Construction Association (İrlanda), QRS Renewables (İrlanda), Equipsol S.L. (İspanya), SOLARFOCUS GmbH (Avusturya), Hot House Technologies Limited (İngiltere), Orkli Sociedad Cooperativa Limitada (İspanya), Georgia Tech Ireland (İrlanda), University of Stuttgart- Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (Almanya), Intelligent Systems Research Institute (İngiltere), Ikerlan S.COOP. (İspanya) ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (Türkiye) işbirliğinde yürütülmektedir. 

Üç yıl süreli bu proje hakkında detaylı bilgi http://www.smartheat.org.uk adresinden temin edilebilir.LookUs & Online Makale