ana sayfa    site haritası    iletişim

 
         Üye Girişi
  Bina Enerji Performansı
    Yeni BEP Yönetmeliği

 

   
 
Üyelik


Üyelik için aşağıdaki koşullar aranır;

 1. Devletçe verilmiş veya denkliği kabul edilmiş mühendislik diplomasına sahip olmak,
 2. Mühendis odalarından birisine kayıtlı olmak,
 3. Lisans diploması sonrası tesisat mühendisliği alanlarının bir veya bir kaçında makine mühendisleri için en az bir yıllık, diğer mühendislik disiplinleri için en az bir yıllık deneyim sahibi olmak,
 4. Medeni Kanununun öngördüğü “fiil ehliyetine” sahip olmak,
 5. Dernek “Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına” uymayı imza atarak kabul etmiş bulunmak,
 6. Derneğe girmek istediğine dair, kendilerinden referans alınabilecek en az iki Dernek üyesinin adını da içeren, imzalı başvuru formu vermek,
 7. Dernek Yönetim Kurulu makine mühendislerinin yazılı üyelik başvurusunu ve belgeleri gerekirse bir komisyon kanalı ile değerlendirdikten sonra en geç 30 gün içinde karara bağlar ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.
 8. Üyeliği kabul edilmeyenlerin itirazı varsa kesin karar için durum Genel Kurula sunulur. Genel Kurulun kararı kesindir.
 9. Makine mühendisliği disiplini dışındaki diğer mühendislerin üyelik incelemesi aynı yöntemle yapılır, ancak üyelik kararı Genel Kurul Kararı ile kesinleşir.

Yukarıdaki şartlara sahip olsalar bile, Dernekler Kanununun üyelik için aradığı koşulları taşımayanlar, Derneğe üye olamazlar.
Buna göre Derneğimize üyelik için başvuracak kişilerin aşağıdaki evrakları tamamlayarak Dernek Genel Merkezimize elden veya posta ile ulaştırmaları gerekmektedir.

 1. İmzalı ve en az iki kişinin referans gösterildiği üyelik formu.
 2. 2 adet fotoğraf.
 3. Diploma fotokopisi.
 4. Mühendis Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösterir kimlik fotokopisi.
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi (kimlik kartı düzenlenmesi vb. için).

TTMD Üyelik Formu için tıklayınız.

TTMD Genel Merkezi
Adres : Bestekar Sk. Çimen Apt. No:15/2
Kavaklıdere / Ankara
Tel : 90 312 419 45 71
Faks : 90 312 419 58 51
E-Posta : ttmd@ttmd.org.tr


TTMD ÜYELİĞİNİN SAĞLADIĞI OLANAKLAR

TTMD üyeleri;

 1. Tesisat Mühendisleri camiasına girmeye,
 2. Düzenlenen eğitim seminerlerine ve uluslararası sempozyum ve kongrelere katılmaya,
 3. Dernek aracılığı ile öncelikle ASHRAE, REHVA ‘nın ve diğer uluslararası birliklerin sunduğu olanaklardan yararlanmaya
 4. ASHRAE Yayınlarını alırken ve tüm ASHRAE ve REHVA faaliyetlerine katılırken bu birliğin üye fiyatlarından yararlanmaya
 5. Gerektiği anda dökümantasyon merkezimizden teknik bilgi desteği almaya,
 6. İki ayda bir yayımlanan "TTMD Dergisi” ile mesleğimizdeki gelişmeleri ve camiamızdan haberler almaya,
 7. Yayınlanan kitaplardan indirimli olarak satın almaya,
 8. TTMD’nin uzmanlık alanına giren, uygun görülen araştırma projeleri için destek almaya hak kazanırlar.

LookUs & Online Makale