Yayın Kurulu

 

 ISSN 1302-2415 
www.ttmd.org.tr

TTMD
Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat E-Dergisi
HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary E- Journal

TTMD Adına Sahibi / Owner on Behalf of TTMD: 
Dr. Kemal Gani Bayraktar

Dergi Yayın Yönetmeni / Responsible for Publication:
Doç.Dr. M. Zeki Yılmazoğlu

Dergi Yayın Yönetmeni Yardımcısı / Editorial Assistant Director:
Dr. Murat Çakan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Responsible Editorial Manager:
Ozan Yavuz

DERGİ YAYIN KURULU

Dr. Kazım Beceren

Meriç Sapçı

Tamer Şenyuva

Gökhan Ünlü

Kemal Gökay

Hakan Kocaova

Doç.Dr. İbrahim Atmaca

Sinan Soğancı

DANIŞMA KURULU

Abdullah Bilgin

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

Prof. Dr. Ahmet Arısoy

Akdeniz Hiçsönmez

Bahri Türkmen

Prof. Dr. Birol Kılkış

Prof. Dr. Bülent Yeşiltata

Cafer Ünlü

Celal Okutan

Emre Özmen

Engin Kenber

Erdinç Boz

Ersin Gökbudak

Doç. Dr. Gülsu Harputlugil Ulukavak

Gürkan Arı

Prof. Dr. Halime Paksoy

Hüseyin Erdem

Kani Korkmaz

Prof. Dr. Macit Toksoy

Dr. Muhyettin Sirer

Nevroz Karakuş

Prof. Dr. Nilüfer Eğrican

Numan Şahin

Ömer Kantaroğlu

Sarven Çilingiroğlu

Serdar Gürel

Yalçın Katmer

YAPIM / PRODUCTION
DOĞA AJANS

 


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr