Yayın Kurulu

ISSN 1302-2415
 
www.ttmd.org.tr

TTMD
Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi
HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary E- Journal
 

TTMD Adına Sahibi / Owner on Behalf of TTMD: 
Dr. Kemal Gani Bayraktar

Dergi Yayın Yönetmeni / Responsible for Publication:
Dr. Murat Çakan

Dergi Yayın Yönetmeni Yardımcısı / Editorial Assistant Director:
Doç.Dr. M. Zeki Yılmazoğlu

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Responsible Editorial Manager:
Ozan Yavuz

Dergi Yayın Sorumlusu

Ozan Yavuz

DERGİ YAYIN KURULU

Birol Kılkış
Kazım Beceren 
Meriç Sapçı 
Hakan Kocaova 
Gökhan Ünlü 
Sinan Soğancı
DANIŞMA KURULU
Kahraman Albayrak
Ahmet Arısoy
İbrahim Atılgan
Erdinç Boz
Aytekin Çakır
Celalettin Çelik
İrfan Çelimli
Fatma Çölaşan
Nilüfer Eğrican
Hüseyin Erdem
Serper Giray
Gülden Gökçen
Ersin Gürdal
Serdar Gürel
Murat Gürenli
Hüseyin Günerhan
Arif Hepbaşlı
Hasan Heperkan
Akdeniz Hiçsönmez
Ömer Kantaroğlu
Engin Kenber
Abdurrahman Kılıç
Birol Kılkış
Olcay Kıncay
Ömer Köseli
Rüknettin Küçükçalı
Celal Okutan
Numan Şahin
Macit Toksoy
Haşmel Türkoğlu
Gönül Utkutuğ
Abdülvahap Yiğit
Tuncay Yılmaz
Zerrin Yılmaz
YAPIM / PRODUCTION
DOĞA AJANS

    
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr