Komite Üyeleri

 • Cüneyt MERT (Başkan)
 • İlkin SEVİGEN (Başkan Yardımcısı)
 • Devrim GÜRSEL (Sekreter)
 • Emre ÖZMEN
 • Sarven ÇİLİNGİROĞLU
 • Atilla KARABULUT
 • Azemet CANDEMİR
 • Bora SEZER
 • Mustafa ÖZMEN
 • Murat ÖZBERK
 • Burak Rıza TORAMAN
 • Erdinç BOZ (Onursal Üye)
 • Ümit TÜRKDOĞAN (Onursal Üye)

Kapsam

Commissioning Komitesi, bu alanda, Türkiye'de sektörel bir sivil toplum kuruluşunun bünyesinde kurulmuş ilk çalışma grubudur. Komitenin amacı, “Binalarda Commissioning” kavramını açıklayarak önemini vurgulamak; yapı sektöründeki tüm paydaşları aynı anlayışta bir araya getirmek, önde gelen commissioning otorite kuruluşlarıyla birlikte bina yapım süreçlerine katma değer katmak ve commissioning sürecinin ülkemizde doğru düzenleyici çerçeve ile sağlıklı bir şekilde gelişmesini desteklemektir. 

Amaçlar

 • “Binalarda Commissioning” süreci ve alt başlığında bulunan özellikle mekanik, elektrik, otomasyon ve yangın konularında Commissioning uygulamaları için teorik ve pratik bilgileri bir araya getirip uygun araçlarla (bülten, e-posta, seminer, kitapçık vs.) üyelere sunmak, sektöre faydalı hale getirmektir. 
 • Bina Commissioning sürecini ülke ihtiyaçları ve dinamikleri doğrultusunda tanımlamak ve standartlaştırmak.
 • Bina Commissioning süreci konusunda seminer, konferans, eğitim programları düzenlemek, güncel bilgi paylaşmak.
 • Yapı sektöründe Bina Commissioning sürecinin gerekliliği ve katma değerini vurgulamak.
 • Sektör paydaşları üzerinde Commissioning kavramı hakkında farkındalık oluşturmak.
 • Derneğimizin çalışmaları kapsamında oluşturulan komitenin işleyişi için standart bir yöntem tanımlamak.

Etkinlikler

2017-2019 / CoPilot, REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) ve EUROVENT’in ortak girişimi ile kurulmuş, ISO tarafından akredite edilmiş bir supervizyon ve sertifikasyon şirketidir. REHVA idareci, EUROVENT ise finansör olarak görev almaktadır. REHVA’nın talepleri doğrultusunda, federasyona bağlı derneklerden belirlenen temsilciler, “Commissioning Sertifikasyon Programı”na destek vermek amacıyla yurtdışında işbirliği ve eğitim toplantılarına katılmıştır. Komitemiz de Fransa’da gerçekleşen 11 adet geliştirme toplantısına katılmış,  toplantılara ilave çeşitli kanallarla (içerik geliştirme, elektronik ortamda gerçekleşen toplantılara katılım, dokümantasyon hazırlama vb) katkı sağlamış, ülkemizi ve derneğimizi en iyi şekilde temsil etmiştir.

 • 20.04.2019 Sunum, “Commissioning” Paneli Teskon Sodex Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana Fuarı - İzmir
 • 27.04.2019 / Sunum, “İklimlendirmede TAD” Paneli, MMO Beylikdüzü - İstanbul
 • 04.05.2019 / Sunum, “Bina Commissioning Süreci ve TAD”, TTMD Eğitim Seminerleri - İstanbul
 • 15-17 Kasım 2019 / İstanbul’da, "Building Commissioning" ile ilgili uluslararası bir çalıştay düzenlenmesi planlanmıştır. Zirveye,

Türkiye'deki commissioning sağlayıcıları, uluslararası yatırımcılar, tasarım ofisleri, mühendisler, mimarlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, resmi makamlar ve uluslararası commissioning otorite kuruluşları katılacaktır.

Sorumlular: Commissioning Komitesi 

Harici Bağlantılar

CIBSE https://www.cibse.org/commissioning
COPILOT https://copilot-building.com/

Haber Kaynakları

İletişim ttmd.tc5@ttmd.org.tr

Bizi Takip Edin

Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.