COVID-19 Teknik Komitesi

Tüm kurumların eşgüdümü ile yürütülmekte olan COVID-19 Pandemi mücadelesi kontrollü ve tam disiplinle ülkemizde de sürdürülmektedir.
Bilgi ve teknoloji üretimine katkıda bulunmanın amaçları arasında yer aldığı Türk Tesisat Mühendisleri Derneği TTMD, Mart ayından beri Dünya’da olgunlaşmış çalışmaların da katkılarıyla sektör ve paydaşlarını üyelerimizin özverili çalışmaları ve değerli katkılarıyla bilgilendirmektedir.
Yürütülen çalışmaları daha etkin gerçekleştirmek ve operasyonel eşgüdümü sağlamak amacıyla daha kurumsal bir yapılanma ihtiyacı çerçevesinde, Derneğimiz organları arasında; alanında bilgi, yetenek ve uzmanlığa sahip üyelerimiz tarafından doğru ve güncel bilgilerin paylaşımının yapılması, bir kaynak kütüphanesi oluşturulması ve yeni çalışmalara/araştırmalara olanak sağlanması amacıyla TTMD COVID-19 Teknik Komitesi kurulmuştur. 
COVID-19 Pandemi ve mekanik tesisat özelinde soru, öneri ve bilgi paylaşımlarınızı ve olası bilgi ve işbirliği taleplerinizi Komiteye iletmek üzere, Sn. Bengüsu Gürçay ile bgurcay@ttmd.org.tr aracılığıyla irtibat kurabilirsiniz.
 
TTMD COVID-19 Teknik Komite Üyeleri;
Doç. Dr. İbrahim Atmaca, Bilim İnsanı, TTMD YK Üyesi
Meriç Sapçı, Tasarımcı, TTMD YK Başkan Yardımcısı, Teknik Komite Başkanı
Sarven Çilingiroğlu, Tasarımcı, TTMD Bir Önceki Dönem Başkanı
Doç. Dr. Zeki Yılmazoğlu, Bilim İnsanı, TTMD E-Dergi Editörü
Bengüsu Gürçay, TTMD İş ve Ortaklıklar Geliştirme Yöneticisi
 
TTMD COVID-19 Teknik Komite Danışmanları;
Prof. Dr. Ahmet Arısoy, Bilim İnsanı, REHVA Teknoloji Araştırma Komitesi Üyesi ve TTMD Akademi Yürütücüsü 
Prof. Dr. Macit Toksoy, Bilim İnsanı, TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi Başkanı
 


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr