Eşitlik Komitesi

Komite Üyeleri
Handan Özgen (Başkan)
Gülcan Ergün
Hırant Kalataş
Melek Yıldız
Nermin Köroğlu Isın
Sarven Çilingiroğlu
Tuba Bingöl Altıok
 
Kapsam

Eşitlik Teknik Komitesi, TTMD amaçları ve çalışma esasları çerçevesinde, eğitim, sağlık, fırsatlara erişim, toplumsal cinsiyet gibi konularda adil ve eşit bir sektör için, İstanbul Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Birleşmiş Milletler Global Compact ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, sektörel ve toplumsal fayda yaratmak amacıyla kurulmuştur.

Amaçlar

  • Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, adil, kapsayıcı, fırsat eşitliği sunan, güçlü bir sektör yaratılması için çalışmak
  • Evrensel insan hakları ve Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeler çerçevesinde çalışmaları yürütmek
  • Ayrımcı, cinsiyetçi ve şiddet içeren söylem ve pratiklerden kaçınmak, kaçınılmasını sağlamak
  • Bütün çalışmalarda, karar alma süreçlerinde ve içeriklerde toplumsal cinsiyet eşitliği kriterlerini egemen ve görünür kılmak
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmasında hesap verebilir ve şeffaf olmak


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr