AMAÇ:

 • Aşağıda listelenen konularda, dernek bünyesinde çalışma grupları oluşturmak.
 • Ülkemizde kullanılan kalite standartları ve su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun olarak, sistem tasarım ve uygulamalarının uluslararası normlara göre standardize edilmesi.
 • Sektörümüzde ve İlgili kamu kurum ve yerel yönetimlerde konu başlıkları ile ilgili iyileştirici ve proses detaylarını genişletici çalışmalar yapılması.
 • İlgili kamu Kurumları, yerel yönetimler veya özel sektör organizasyonları ile birlikte teknik alanda girişimlerde bulunmak.
 • Yatay ve dikeyde ilgili STK’lar ile iş birliği yapılması.
 • Konu başlıkları ile ilgili bilgi ve dökümanların dernek arşivinde toplanması.
 • Konu başlıkları doğrultusunda uzmanlık gerektiren işler için kamu kurumları ve yerel yönetimlerde çalıştay ve benzeri toplantılara temsilci gönderilmesi. Uzman olarak katılımcı gönderilmesi.
 • Dernek üyelerimize konu başlıkları ile ilgili eğitimler verilmesi. Hesapların standardize edilmesi için gerekli yazılım ve programların hazırlanması.
 • Su konusunda gündem oluştukça, toplumu doğru yönlendirecek bilgilerin, sosyal medya, teknik dergiler, ilgili medya dergi vs kanalıyla dağıtılması.
 • Tek başına veya birlikte hareket edilecek paydaşlarla su konusunda farkındalık projelerinin yapılabilmesi.

ÇALIŞMA KONULARI:

 • Temiz su (Endüstriyel / Evsel kullanıma yönelik arıtma prosesleri)
 • Atık su (Endüstriyel/ Evsel atık suların arıtılması veya geri kazanılması)
 • Su Geri Kazanım
 • Yağmur suyu hasadı
 • Gri su geri kazanım
 • Buhar tesisatı
 • Sıcak su tesisatında su kalitesi
 • Soğutma Kulesi besleme ve çevrim hatlarında su kalitesi
 • Isıtma ve soğutma sistemlerinde su kalitesi
 • Boru devrelerinin kimyasal yıkaması (Flushing) ve kimyasal koruma

KOMİTE KURUCULARI :

 • Melek Yıldız (Kimya Mühendisi) ( Başkan)
 • Hamit Mutlu (Makine Mühendisi)
 • Prof. Dr. İbrahim Atmaca (Akdeniz Üniversitesi)
 • Devrim Kılıç (Antalya MMO Şube Başkan Yardımcısı)

Bizi Takip Edin

Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.