CLIMAMED 2021

10. Akdeniz Ülkeleri HVAC Kongresi CLIMAMED 2020, 10-12 Ocak 2021 tarihleri arasında Lizbon’da gerçekleştirilecektir.
CLIMAMED kongresi, üçer yıllık döngüler halinde gerçekleşen REHVA kongreleri (CLIMA, CLIMA-Med ve Cold Climate) arasına dahil olmuştur. Kongrenin düzenlenmesi, aşağıdaki beş Güney Avrupa ülkesinin REHVA üyesi HVAC derneklerinin sorumluluğundadır:
- AICARR (Associazione Italiana di condizionamento dell’Aria, Riscaldemento e Refrigerazione), İtalya;
- AICVF (Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid), Fransa;
- ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatizacióny Refrigeración), İspanya;
- OE (Ordem dos Engenheiros), Portekiz;
- TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), Türkiye.
Portekiz’den OE’nin (Ordem dos Engenheiros) ev sahipliğinde düzenlenecek olan Climamed 2020, “İklimle Dengeli Akdeniz Şehirleri ve Binalarına Doğru” temasıyla, insanlığın iklim değişikliği sonucunda karşılaştığı sorunların çözümüne anlamlı katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, esneklik ve adaptasyon gereklilikleri çerçevesinde, kullanıcıların bina içindeki refahının sağlanması konusunda çözüm geliştiren çalışmalar hedef alınarak, aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir:
· Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullanımı ve Enerji Verimliliği (Sustainable Energy use in Buildings and Energy Efficiency)
· Yenilenebilir Enerji Uygulamaları (Renewable Energy Applications)
· Bina Yönetimi, Bakım ve İşletmeye Alma (Buildings Management, Maintenance and Commissioning)
· İç Ortam Kalitesi (Indoor Environmental Quality)
· Havalandırma Sistemleri (Ventilation Systems)
· Standardizasyon ve Yönetmelikler (Standardization & Regulations)
· Sistemler ve HVAC Ekipmanlarında Gelişmeler (Advances in Systems and HVAC Equipment)
· Modelleme, Simülasyon ve BütünleşikTasarım (Modelling, Simulations and Integrated Design)
· Yaklaşık Sıfır Enerji Binalar ve Yerleşimler (Nearly Zero Energy Buildings and Districts)
· Bina İyileştirmeleri (Buildings Retrofitting)
· Nesnelerin İnterneti ve Bina İzleme Çözümleri (Internet of Things and Buildings Monitoring Solutions)
· Kullanıcı Davranışı (Occupants’ Behaviour)
Belirlenmiş konu başlıkları dışında, Akdeniz havzasıyla ilgili yeni bilginin paylaşımına önem veren bir platform olarak, CLIMAMED 2020, bu konudaki yenilikçi çalışmaları içeren tüm bildirilerinize yer vermekten memnuniyet duyacaktır.
Sizleri CLIMAMED 2020’ye katılmaya davet ediyoruz.
Daha detaylı bilgi için http://www.climamed.org adresini ziyaret edebilir veya TTMD ile iletişime geçebilirsiniz.
#climamed #ttmd #rehva #AICARR #AICVF #ATECYR #OE


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr