3R İlkesi Anlatıldı

Webinar videosu

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar hibe programı kapsamında yürütülen From Zero to Hero projesi kapsamında, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen çevrimiçi seminer serisinin ikincisi “3R İlkesi” temasıyla 17 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.  Moderatörlüğünü TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Soğancı’nın yürüttüğü etkinliğe Gülcan Ergün konuşmacı olarak katıldı.

3R (Reduce, Reuse, Recycle - azalt, yeniden kullan, geri dönüştür) sunumuna sürdürülebilirlik kavramını, kurgulanan bir sistemin, bir tasarımın, çevresel, sosyal ve ekonomik dinamiklerle uyum içerisinde ve uzun vadeli olarak işlevsel halde kalabilmesi, değerini koruyabilmesi şeklinde tanımlayarak başlayan Gülcan Ergün; “Teknolojinin gelişmesi ile birlikte üretim hacmindeki muazzam büyüme, beraberinde bazı sorunları da getirdi. Bir ürün üretmek için gerekli hammadde ve enerjiyi sağlamak amacıyla yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanıyoruz.  Üretimdeki artış kaynak kullanımına da doğal olarak yansımakta. OECD verilerine göre kaynak çıkartmanın maliyeti son 20 yılda 3 kattan daha fazla artmış durumda. BM Dünya Nüfus Beklentisi raporuna göre Dünya nüfusunun 2050 yılında mevcut duruma göre 2 milyar daha artarak 9.7 milyara ulaşması beklenmektedir. Yine Birleşmiş Milletlere göre Dünya nüfusunun kişi başı kaynak tüketiminin %71 artması öngörülmektedir. Kaynakların etkin kullanımı için gerekli önlemler alınmazsa, metaller, biyokütle, mineraller vb. kısıtlı kaynaklara olan talep 2014 yılında yıllık 50 milyar ton iken 2050 yılında yıllık 130 milyar tona erişecektir” dedi.

Dünyada yıllık yaklaşık 93 milyar ton olan malzeme kullanımının (mineraller, metaller, fosil yakıtlar ve biyokütle) yaklaşık sadece %10’u yeniden kullanıma sunulmakta olduğunu belirten Ergün, “Ancak günümüzde bu oran oldukça düşük.  Bu orandaki düşüklüğün temel sebebi, içinde bulunduğumuz doğrusal ekonomik sistem dahilinde, sanayileşmenin ilk evresinden beri ortaya konan “al-kullan-at” doğrusallığının ötesine geçilememiş olmasıdır. Talep arttıkça, hammadde /kaynak çıkarımı da aynı oranda artmış, kullanım ömrünü tamamlamış ürünler yeniden değerlendirilmek yerine maalesef işlevsiz halde bırakılmıştır.  Bu durum başta tanımladığımız sürdürülebilirlik kavramı ile de tamamen ters düşmektedir.   Döngüsel ekonomide temel prensip, kaynakların mümkün olduğunca yeniden kullanımının sağlanması, kullanımın uzun ömürlü ve dayanıklı olması, atık kavramının da en aza indirilmesidir.  Böylece sistemde her şey en etkin şekilde kullanılmaya ve değer yaratmaya devam eder” dedi.

Daha az doğal kaynak ve malzeme tüketerek, ürün imalatında veya kullanımında verimliliği arttırmak gerektiğini söyleyen Ergün, azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşüm üzerine fikirlerini paylaştıktan sonra tasarım, hammadde, tedarik zinciri, işbirlikleri, gelir modelleri, ekti yatırımcılığı, pazarlama stratejileri, ulusal ve uluslararası düzenlemeler hakkında “Rethink – Yeniden Düşünme” odaklı görüşlerini aktardı.  Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı bölümün ardından etkinlik sona erdi.

 

3R İlkesi Anlatıldı 3R İlkesi Anlatıldı 3R İlkesi Anlatıldı 3R İlkesi Anlatıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr