AB Yeşil Mutabakat (Green Deal) Eylem Planı Anlatıldı

Webinar videosu

TTMD’nin düzenlediği AB Yeşil Mutabakat (Green Deal) Eylem Planı konulu çevrimiçi seminer 30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Kardelen Afrodit Adsal’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Arkun Andıç yürüttü.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı ‘karbon salımını nötrlemeyi amaçlayan ve bu doğrultuda yaşanacak geçişlerin adil olması adına uygulanması planlanan stratejileri içeren paket’ şeklinde tanımlayarak sunumuna başlayan Kardelen Afrodit Adsal; “Yeşil Mutabakat, AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi, kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması yönündeki temel hedeflerini içeren yeni büyüme stratejisidir. Böylelikle emisyonlar azalırken yeni iş imkanları ortaya çıkacak ve yaşam kalitesi artacaktır” dedi.

AB’nin Yeşil Mutabakat ile 2030 yılına kadar emisyonların %55 azaltımını, 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyarken tüm politikalarını iklim değişikliği ekseninde yeniden şekillendireceğine değinen Adsal,  Yeşil Mutabakat’ın biyoçeşitlilik, tarladan sofraya, temiz enerji, döngüsel ekonomi, etkin yapılaşma, sürdürülebilir ve akıllı ulaşım, sıfır kirlilik gibi konu başlıklarını kapsadığını söyledi.

2030-2050 iklim hedeflerine ulaşabilmek için Yeşil Mutabakat’ın atacağı adımları sıralayan Adsal; “Kömür ve diğer fosil kaynaklı enerji kullanımı kademeli olarak kaldırılacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı gelişmeler sağlanacak; teknolojiye saygılı, dijitalleşme ile entegre olmuş bir dönüşüm gerçekleştirilecek. Birincil derecede önemli olmak üzere bölgesel iş birliği ile açık deniz rüzgar türbinlerinin üretim potansiyeli artırılacak. Akıllı altyapı, sınır ötesi ve bölgesel iş birliği, temiz enerjide uygun fiyatların elde edilmesini sağlayacak. Tüketiciler sürece dahil edilecek ve onlar için de çeşitli faydalar sağlanacak. Enerji yoksulluğunu önlemek amacıyla hane halkı için evlerini yenilemeye yönelik finansman planları hazırlanacak” dedi.

Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021 hakkında bilgiler veren konuşmacı, sınırda karbon düzenlemeleri, AB Yeşil Mutabakatı bilgilendirme faaliyetleri, iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir akıllı ulaşım, sürdürülebilir tarım, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, yeşil ve döngüsel bir ekonomi ve yeşil finansman gibi başlıklara değinerek detaylı bilgiler aktardı. Dinleyicilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından seminer sona erdi.

AB Yeşil Mutabakat (Green Deal) Eylem Planı Anlatıldı AB Yeşil Mutabakat (Green Deal) Eylem Planı Anlatıldı AB Yeşil Mutabakat (Green Deal) Eylem Planı Anlatıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr