Buhar Üretme Sistemlerinde Su Kalitesi Anlatıldı

Webinar video

TTMD’nin Mekanik Tesisatta Su Kalitesi çevrimiçi seminerler serisi kapsamında düzenlediği, Buhar Üretme Sistemlerinde Su Kalitesi konulu etkinlik 11 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Onur Ünlü’nün yürüttüğü eğitime Serap Kılıç konuşmacı olarak katıldı.

Sunumuna buhar tanımı, buharın kullanılma nedenlerini ve alanlarını anlatarak başlayan Serap Kılıç, buhar kazanlarının sınıflandırılması, kazanlarda enerji verimliliği ve kazan besi suyunun kimyasal parametreleri hakkında bilgiler verdikten sonra besi suyu için istenen toplam sertlik, yağ miktarı, oksijen, toplam demir, toplam karbondioksit gibi özellikleri açıkladı. Besi suyu kalitesi nedeni ile buhar kazanlarında yaşanan sorunlarla ilgili olarak Kılıç: “Buhar kazanı içinde taş oluşması ısı iletimini azaltarak çok büyük ekonomik zarara yol açar. Ayrıca kazanın alevli bölümlerinde saçların fazla ısınarak özelliklerinin kaybolması ve kazan ömrünün azalmasına neden olur. Buhar kazanında köpük oluşması ve sisteme köpük kaçması dolayısı ile istenmeyen mineraller buhar hattına geçer ve buhar kalitesi bozulur. Oksijen ve pH korozyonu ile beraber elekro-korozyon oluşur. Kondens borularında korozyon alkalinitenin yüksek olması nedeni ile kazan içinde CO2 gazı oluşur. Bu gaz buhar ile beraber sisteme gider, buhar enerjisini harcadıktan sonra kondens haline dönüştüğünde bu gaz suda erir ve kondens suyunun pH derecesini düşürür, dolayısı ile kondens boruları da erimeye başlar. Bu sorunların azaltılması için kazan içindeki suyun iletkenliği belli bir dengede tutulmak istenir. Bu nedenle kazandan blöf yapılır. Besi suyu iletkenliğinin yüksek olması fazlaca blöf yapılmasına neden olur, bu da kazanın işletme verimini düşürür. Bu sorunların azaltılması için besi suyu kalitesini belirlemek gerekir” dedi. 

Suyun kalitesini ve içindeki kirleticilerin niteliğini ifade eden kalite parametrelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak üçe ayrıldığını söyleyen konuşmacı, özellikle endüstriyel uygulamalarda, suyun fiziksel olarak iyi kaliteye sahip olması, kimyasal olarak dengede olması ve suda mikrobiyolojik faaliyet olmamasının istendiğini belirtti. Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik arıtım yöntemleri, filtrasyon üniteleri hakkında bilgiler paylaşan Kılıç; su yumuşatma cihazı ve ters ozmoz süreçlerini anlattı. Kılıç, ters ozmoz ile hazırlanan yüksek kalitede bir besi suyu ile işletilen buhar sisteminde elde edilecek tasarrufla ilgili olarak: “Blöf miktarları düşeceği veya daha da azalacağı için ısı enerjisi tasarrufu çok yüksektir. Yüksek kaliteli su kullanıldığı için kazan suyuna verilen kimyasalların miktarı azalır. Blöflerin azalması ile kazan kimyasallarının blöf ile atılması da çok aza iner. Kaliteli sudan dolayı kazanda taş oluşumu engellenmiş olur, dolayısı ile kazanın ısı geçirgenliği ve ısı verimi çok yüksek olur, bakımlar da en aza iner. Alkalinite ve iletkenlik çok azaldığından kazanda köpürme ve buhar ile sisteme mineral kaçması olmaz, üretilen buharın kalitesi yükselir” dedi. Soru cevap bölümünün ardından seminer sona erdi.

Buhar Üretme Sistemlerinde Su Kalitesi Anlatıldı Buhar Üretme Sistemlerinde Su Kalitesi Anlatıldı Buhar Üretme Sistemlerinde Su Kalitesi Anlatıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr