Ecodesign-ErP 2009/125/EC Direktifi ve Pompa Sektörüne Yansımaları Webinarı Yapıldı

Webinar Videosu
 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin düzenlediği Ecodesign-ErP 2009/125/EC Direktifi ve Pompa Sektörüne Yansımaları konulu webinar 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Yüksek Makine Mühendisi Halil Kızılhan’ın konuşmacı olarak katıldığı webinarın moderatörlüğünü Yusuf Eren Gürdal yürüttü.
 
Frekans kontrollü-değişken devirli ürünlerin kullanımındaki artışa dikkat çekerek sunumuna başlayan Halil Kızılhan, en önemli faktörün çevresel kaygılar, nüfus artışı artışı ve sanayileşmenin yaygınlaşması ile atmosferdeki sera etkisi oluşturan gaz emisyonlarının artışı ve bunun sonucunda meydana gelen iklim değişiklikleri olduğunu belirttikten sonra, pozitif bir unsur olarak da teknolojik ilerlemelerin yeni fırsatlar sunmasının da diğer etkili faktör bir olduğunu söyledi.  Çevreye duyarlı tasarım kavramına değinen Kızılhan; “Çevre üzerinde olumsuz etkisi olan ürünlerin yaşam döngüsü baştan sona adım adım incelendiğinde, ürünün hammadde halinden üretime, paketleme, taşıma, kullanım sonrası imha etme ve geri dönüşüm basamakları dahil ortaya çıkan çevresel olumsuz etkinin %80 i ilgili ürünün dizayn aşamasında belirlenmektedir. Dolayısıyla ürünün dizayn şartlarına olumlu yöndeki müdahale, çevreye olan olumsuz etkinin azalmasına büyük oranda katkı sağlamaktadır” dedi.
 
Avrupa Konseyi’nin, 2009 yılında enerji kullanan ürünlere (ErP- Energy Related Products) yönelik olarak çevreye duyarlı tasarım & eco-design kriterlerini belirleyen ecodesign - ErP directive 2009/125/EC direktifini kabul ettiğini belirten konuşmacı; “Direktifin amacı; çevreye daha az kirleten akıllı ürünlerin tasarlanıp üretilmesi, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve çevrenin korunmasıdır. Direktifin hedefleri; 2020 yılı sonuna erişildiğinde sera gazı salınımlarının %20 azaltılmış olması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji üretimindeki payının %20'ye çıkarılmasıdır. Ecodesign direktifinin ülkemiz pompa teknolojileri alanına yansımalarına bakıldığında ise; söz konusu AB direktifi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iç hukuk düzenlemesi olarak aynen kabul edilmiş ve yönetmelik olarak yürürlüğe konulmuştur” dedi.
 
Frekans kontrolünü, sistem talebine uygun olarak elektrik motoru frekansının otomatik olarak ayarlanması şeklinde tanımlayan Kızılhan, uygulama örneği ve enerji tasarrufunun matematiksel altyapısı hakkında bilgiler verdikten sonra sunumun son bölümünde frekans kontrol tiplerinden dP-V(fark basınç değişken) ve dP-C(fark basınç sabit) modlarının özellikleri, ne tür tesisatlarda kullanılabilecekleri ve her iki kontrol modu arasındaki enerji verimlilik farklarına değindi. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı bölümün ardından webinar tamamlandı. 
 
Ecodesign-ErP 2009/125/EC Direktifi ve Pompa Sektörüne Yansımaları Webinarı Yapıldı Ecodesign-ErP 2009/125/EC Direktifi ve Pompa Sektörüne Yansımaları Webinarı Yapıldı Ecodesign-ErP 2009/125/EC Direktifi ve Pompa Sektörüne Yansımaları Webinarı Yapıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr