Endüstriyel Uygulamalarda Fotovoltaik Sistemler Anlatıldı

Webinar videosu:
 
TTMD tarafından düzenlenen Endüstriyel Uygulamalarda Fotovoltaik Sistemler konulu çevirimiçi seminer 1 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Ömer Ünal’ın yürüttüğü etkinliğe Burak Bulut konuşmacı olarak katıldı. 
 
Dünyada ve Türkiye’de güneş enerjisi potansiyeli verilerini açıklayarak sunumuna başlayan Burak Bulut, Türkiye’nin yıllık ortalama 2378 saat ve günde ortalama 7,5 saat ışınım süresi ile güneş enerjisi bakımından birçok Avrupa ülkesinden daha fazla potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekerek yıllara oranla kurulu güç(MW) değerlerini gösterdi. Güneş enerjisi sistemlerinin avantajlarına değinen Bulut; “Güneş enerjisi bedavadır, çevre dostudur, enerji kaynaklarını korur ve zararlı madde emisyonu yoktur.   Bir güneş enerjisi sistemi ile güneş enerjisinden etkili ve basit bir şekilde faydalanılabilir. Daha ilk güneş ışınları ile yakıt ve elektrik tasarrufu elde edilebilir.  Güneş enerjisinden yararlanmak için devlet teşvik programları uygulamaktadır. Güneş enerjisi sistemlerinin kullanım ömrü 25 seneden fazladır. Güneşten elektriğinizi kendiniz üretebilirsiniz ve elektrik dağıtım şirketinden dolayısıyla elektrik kesintilerinden bağımsız olabilirsiniz. Ürettiğiniz elektrik satın alacağınız elektrikten birim başına daha ucuzdur.”
 
Fotovoltaik sistemlerin uygulama alanlarını OSB, ticarethane, liman, spor tesisi, AVM, üniversiteler, toplu konutlar şeklinde sıralayan Bulut; fotovoltaik sistemlerin anahtar teslim fiyatlarının yıllara göre değişime ve maliyet bileşenlerine değindikten sonra şebekeye bağlı sistemlerin ana parçaları olan fotovoltaik panel, panel bağlantı kutusu, inverter, çift yönlü sayaç, sigorta, ayırıcı hakkında bilgiler verdi.  Konuşmacı, modül bileşenleri, silisyum üretim süreci, güneş pili, güneş modülü konu başlıklarının ardından panel eğimleri ve yönleri hakkında konuştu: “Bir güneş enerjisi sisteminin, güneş enerjisi kazancı eğime ve modül yüzeyinin yönüne göre değişir. Eğimli yüzeylerde ışınım açısı ile ışınım şiddeti değiştiğinden elde edilen enerji miktarı da değişir. Işınım panel yüzeyine dik açıda düştüğünde, enerji miktarı maksimum olur.”
 
Bir yarı iletkenin elektriksel parametrelerinin (verim, yaşlılık) nedeniyle azalması bozunum olarak tanımlayan Burak Bulut, “Fotovoltaik sistemlerde izleme süresi 25 yıldır. Bozunum genelde güç kaybına eşit demek değildir. Bunun sebepleri çoğu zaman daha basittir: Kirlenmiş kapak camı, tortulaşma ve özellikle çerçeve alanında yosun oluşumu sonucu hücrelerin gölgelenmesi, büyüyen bitkiler veya sararma tarafından oluşturulan kısmi gölgelerdir” dedi. 
 
Montaj sistemleri, aksesuarlar, montaj çözümleri ve yönetmelikler hakkında bilgiler veren Bulut, son bölümde amortisman hesabı ile proje örneği üzerinden değerler paylaştı. Katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığı bölümün ardından eğitim tamamlandı. 
 
Endüstriyel Uygulamalarda Fotovoltaik Sistemler Anlatıldı Endüstriyel Uygulamalarda Fotovoltaik Sistemler Anlatıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr