Enerji Sözleşmelerinde Ölçme ve Doğrulama Yöntem ve Özellikleri Anlatıldı

Çevrimiçi seminer videosu 

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin düzenlediği Enerji Sözleşmelerinde Ölçme ve Doğrulama Yöntem ve Özellikleri konulu çevrimiçi seminer 19 Ekim 2021 tarihinde yapıldı. Mustafa Kemal Korkmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü TTMD Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. İbrahim Atmaca yürüttü.

Sunumuna ölçme ve doğrulamayı “Enerji Yönetimi alanında enerji tasarruflarını belirlemek için kullanılan bir yöntem ve çerçeve” şeklinde tanımlayarak başlayan Mustafa Kemal Korkmaz, ölçme doğrulamanın enerji verimliliği projelerinde, enerji performans sözleşmelerinde, düzenli enerji verimliliği programlarında kullanıldığını söyleyerek referans alınması gereken değerli açıkladı.  Kamu binalarında enerji performans sözleşmelerinin öneminin arttığına değinen Korkmaz, “EPS, uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşmedir. 12 aylık dönemde gerçekleşen tasarruf miktarı , taahhüt edilen miktarın %70 ‘inden az ise ödeme yapılmaz. 3 yıl üst üste %70 ‘in altında kalırsa sözleşme feshedilir. Tasarruf miktarının belirlenmesi önemli bir konudur ancak burada sorun şu ki tasarruf edilen enerji olmayan bir enerjidir. Tasarruf Edilen Enerji Miktarı = Referans Dönem Enerji Tüketimi – Raporlama Dönemi Tüketim +- Düzeltmelerdir” dedi.

Statik faktör, ölçme ve doğrulama çerçeveleri, uluslararası performans ölçe ve doğrulama protokolü ve yapısı, ISO 50000 seri standardı konu başlıklarına bilgiler aktaran Korkmaz, ölçme ve doğrulamada kısmi tadilat ve tüm tesis olmak üzere iki temel yaklaşım olduğunu belirttikten sonra hesaplama sonuçları ve regresyon analizine bağlı olarak uygulama örnekleri verdi.  Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından seminer sona erdi.

 

Enerji Sözleşmelerinde Ölçme ve Doğrulama Yöntem ve Özellikleri Anlatıldı Enerji Sözleşmelerinde Ölçme ve Doğrulama Yöntem ve Özellikleri Anlatıldı Enerji Sözleşmelerinde Ölçme ve Doğrulama Yöntem ve Özellikleri Anlatıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr