Gri Su Kullanım Alanları ve Membran Teknolojisi ile Arıtma Prosesleri Semineri

webinar videosu

TTMD’nin düzenlediği Gri Su Kullanım Alanları ve Membran Teknolojisi ile Arıtma Prosesleri konulu çevrimiçi seminer 14 Ekim 2021 tarihinde yapıldı. Devrim Kılıç’ın moderatörlüğünü yürüttüğü etkinliğe Serdar Gökşen konuşmacı olarak katıldı.

Sunumuna dünya su rezervleri ve su kıtlığının temel nedenleri hakkında bilgi vererek başlayan Serdar Gökşen, su kaynaklarının korunması, tarımsal amaçlı kullanımda alternatif tekniklerin geliştirilmesi, su ve atık su şebekelerinin modernizasyonu ve suyun geri kazanımı gibi çözümler olduğun söyledikten sonra kirlilik yükü ve kaynağa göre atık suların kodlanmasını anlattı. Gri suyun tanımını “Kirlilik yükü zayıf olan evsel nitelikli atık su” olarak yapan Gökşen,  gri su arıtmada su değerlerini gösterdikten sonra  Konvansiyonel bina tesisat şeması ve geri dönüşümlü bina tesisat şemasını karşılaştırdı ve çalışma sistemini aktardı. Gri suyun biyolojik veya kimyasal olarak arıtılabildiğini belirten konuşmacı; arıtma prosesine göre gri suyun kullanım alanları ve gri su arıtımında membran teknolojilerinin kullanımına dair detaylı bilgiler paylaştı. Membran proseslerin sınıflandırılması ve farklı kullanım alanlarına da değinen konuşmacı içme suyu hazırlama, deniz suyu desalinasyonu, yumuşatma ve sertlik giderme gibi proseslerin yanı sıra atıksu arıtımı ve madde geri kazanımı için de membran teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığını ifade etti.

Membran biyoreaktör(MBR) ve konvansiyonel sistem kıyaslaması yapan Gökşen; “MBR sistemleirn avantajlarını ‘’iyileştirilmiş arıtılmış su kalitesi, stabil çıkış suyu kalitesi, ileri hijyenik standartlara uyum, biyokütlenin sudan daha emniyetli bir şekilde ayrılması, aktif çamur havuzunda biyokütle konsantrasyonunun artması sayesinde arıtmada yüksek verim, ve klasik artıma tesislerinin kapasitesinde optimizasyon ve artış sağlanması” şeklinde sıraladı.

Gri su arıtımında MBR uygulamasının temel bileşenlerini membran modülü, terfi pompaları, blowerlar, ekstraksiyon pompası, analog debimetre, basınç transmitterleri, analog seviye sensörleri ve otomasyon panosu olarak ifade eden konuşmacı, son bölümde gri su miktarı hesaplamasına ilişkin veriler ve hesaplama yöntemleri ile yatırım ve  işletme maliyetleri ve amortisman sürelerine ilişkin bilgiler sundu. Konuşmacı sistem otomasyonu ve uygulamalardan örnekler sunarak konuşmasını tamamladı.

Seminer, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasının ardından tamamlandı.

Gri Su Kullanım Alanları ve Membran Teknolojisi ile Arıtma Prosesleri Semineri Gri Su Kullanım Alanları ve Membran Teknolojisi ile Arıtma Prosesleri Semineri Gri Su Kullanım Alanları ve Membran Teknolojisi ile Arıtma Prosesleri Semineri
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr