Webinar videosu

TTMD’nin düzenlediği Hastane Mekanik Sistemleri Covid-19 Salgın İlişkisikonulu çevirimiçi seminer 27 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Doç. Dr. M. Zeki Yılmazoğlu’nun moderatörlüğünü yürüttüğü webinara Filiz Pehlivan konuşmacı olarak katıldı.

Sunumuna Türk Tabipler Birliği’nin vefat eden sağlık çalışanlarına ilişkin verilerini açıklayarak başlayan Filiz Pehlivan, Sars-Cov-2 virüsünün tanımı ve bulaşma yollarıyla ilgili bilgiler aktardıktan sonra virüsün havadan iletimi hakkında ASHRAE Beyanına değindi. Sağlık çalışanlarının Covid-19 salgın mücadelesinin ön saflarında yer aldığı için enfeksiyon kapma risklerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Pehlivan, “Uzun çalışma saatleri, stres, yorgunluk, mesleki tükenmişlik, fiziksel ve psikolojik şiddet faktörleri de riski artırmaktadır. Sağlık çalışanlarının da patojenlerin hastadan hastaya bulaşmasında rolü olduğuna dair göstergeler mevcuttur ancak ortaya çıkan çoğunluklu kanıtlar kontamine olmuş ortamın patojen bulaşmasında oldukça önemli olduğunu bildirmektedir” dedi. Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bazı hastane örnekleri veren konuşmacı, ağır covid-19 hastaları için ayrılmış bir hastanede SARS-CoV-2 RNA için aerosol ve çevresel yüzey izleme çalışmaları hakkında bilgiler aktardıktan sonra Türkiye’de mevcut hastaneler üzerinden uygulama ve yaklaşım önerileri paylaştı. Özellikle eski yoğun bakım üniteleri için uyarıda bulunan Pehlivan; “Sistemlerin test edilmesi ve hava dengelerinin gözden geçirilmesi ve ihtiyaç varsa değiştirilmesi gereklidir. Odaların havalandırma yaklaşımı belirlendikten sonra merkezi sistemin olanakları değerlendirilmelidir. Sistem değişikliklerinden kaynaklanan nem etkileri izlenmelidir. Tüm dönüş havası ezgos edilmeli veya ancak HEPA filtreden sonra karışım havası olarak kullanılmalıdır” dedi.

Filiz Pehlivan sunumunun son kısmında HEPA filtreler, maskeler, hastanede bağıl nemin faydaları, nem kontrolünün virüslerle mücadeledeki önemi, medikal gaz sistemleri ve yeni havalandırma tasarım yaklaşımları başlıklarında bilgiler aktardıktan sonra dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Hastane Mekanik Sistemleri Covid-19 Salgın İlişkisi Anlatıldı Hastane Mekanik Sistemleri Covid-19 Salgın İlişkisi Anlatıldı Hastane Mekanik Sistemleri Covid-19 Salgın İlişkisi Anlatıldı Hastane Mekanik Sistemleri Covid-19 Salgın İlişkisi Anlatıldı Hastane Mekanik Sistemleri Covid-19 Salgın İlişkisi Anlatıldı Hastane Mekanik Sistemleri Covid-19 Salgın İlişkisi Anlatıldı

Bizi Takip Edin

Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.