ICOINS Proje Konferansı Yapıldı

Erasmus+ desteği ile yürüttüğümüz “iCOINS-KOBİ'ler için Endüstri 4.0 Yeterlilikleri – Farkındalığı Artırma Araçları” isimli projemizde, Çankaya Üniversitesi ve TTMD ev sahipliğinde, Projenin tanıtılması ve çıktılarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla bu alandaki uzmanların, Endüstri 4.0 hakkında değerli görüşlerini aldığımız bir Konferans-Brunch etkinliği gerçekleştirildi.
 
Açılış konuşmasını Çankaya Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Can Çoğun'un yaptığı konferansta değerli konuşmacılarımız; Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Buket Akkoyunlu "Endüstri 1.0'dan Endüstri 4.0'a", Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi - ASO Model Fabrika Direktörü Sn. Ufuk Kaya "Endüstri 4.0 Trenini Kaçırmamak" ve Çankaya Üniversitesi ICOINS Proje Koordinatörü Sn. Dr. Öğr. Üyesi Gül Tokdemir "iCOINS Projesi" başlıklarında konuşmalarını gerçekleştirdi. TTMD Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı Sn.Tamer Şenyuva da aramızdaydı. 
Bu bağlamda ICOINS Proje Konferansımıza katılan ve katkı sağlayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. 
 
ICOINS Proje Konferansı Yapıldı ICOINS Proje Konferansı Yapıldı ICOINS Proje Konferansı Yapıldı ICOINS Proje Konferansı Yapıldı ICOINS Proje Konferansı Yapıldı ICOINS Proje Konferansı Yapıldı ICOINS Proje Konferansı Yapıldı ICOINS Proje Konferansı Yapıldı ICOINS Proje Konferansı Yapıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr