İnşaat ve Konut Konferansı 2020 Yapıldı

 
Bu yıl sekizincisi düzenlenen İnşaat ve Konut Konferans’ı 14 Ocak 2020 tarihinde Ataşehir Sheraton Hotel’de gerçekleştirildi. Türk inşaat ve gayrimenkul sektöründen katılımcıların buluştuğu konferans kapsamında İnşaat Sektörünün Piyasa Dostu Yapısal Reformları konulu bir de panel yapıldı. Panele katılan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, Geleceğin Değerlerinde Bütünleşik Tasarımın Rolü başlıklı bir sunum yaptı.  
 
Bayraktar konuşmasında: “Dünya nüfusundaki artışa yetişemeyen eksik ve yanlış tasarlanmış şehir altyapıları; iklim değişikliğinin sonucu olarak geliştiğine inanılan doğal afetlerin artması ve doğal hidrokarbon kaynakların giderek tükenmesi, özellikle yapılı çevre ve mekanik tesisatla ilgilenen profesyonellerin her zamankinden daha akılcı, esnek ve verimli çözümler üretmesini talep etmektedir.  
Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu Şehirleşme Raporunda dünya nüfusunun; 2050’de 9,7 milyarı aşması beklenirken, şehirlerin nüfusun %66’sını barındıracağı öngörülmektedir. Bu çerçevede sürdürülebilir gelişmenin şehirlerde başarımını sağlayacak ve geleceğin enerji etkin, çoklu konforlu, yenilenebilir enerji ile bütünleşik, çevre dostu alanlarını tasarlamak da önem kazanmaktadır. Çevresel kaygı ve enerji bağımsızlığını kavramış olan pek çok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacın farkına varmış ve artan enerji talebine, daha yüksek enerji korunumu, verimli teknolojiler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile cevap vermeye çalışmaktadır. 
Binalarda enerji korunumunu artırmak ile birlikte yenilenebilir enerji kullanımı da yaygınlaşmakta, “Yerinde Üretim Tüketim” ve depolama ile sürdürülebilir gelecek için zengin fırsatlar sunulabilmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon salımı ve buna yönelik teknolojiler geliştirmede planlı seferberlik, ekonomilerin çok yönlü rekabetçiliğini daha da kuvvetlendirmektedir. 
İklim Değişikliği ile mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine erişim için eşgüdümlü çalışma toplumun tüm kesimlerine önemli değer katacak yenilikleri doğrudan ya da dolaylı beraberinde getirmektedir. Bulunduğumuz bölge ve yenilenebilir enerji potansiyelimiz, halihazırda gelişmiş üretim yetkinliklerimiz ve mimarlık mühendislik bilgimiz, sektörümüze düşük karbonlu büyümenin önderliğini yapma ve rol model olma fırsatını sunmaktadır” dedi. 
 
 
 
İnşaat ve Konut Konferansı 2020 Yapıldı İnşaat ve Konut Konferansı 2020 Yapıldı İnşaat ve Konut Konferansı 2020 Yapıldı İnşaat ve Konut Konferansı 2020 Yapıldı İnşaat ve Konut Konferansı 2020 Yapıldı İnşaat ve Konut Konferansı 2020 Yapıldı İnşaat ve Konut Konferansı 2020 Yapıldı İnşaat ve Konut Konferansı 2020 Yapıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr