Kentsel Bina Enerji Modellemesi ve İnternet Tabanlı Bilgi İşlem Platform Entegrasyonu Konusu İşlendi

Webinar videosu

TTMD’nin düzenlediği Kentsel Bina Enerji Modellemesi ve İnternet Tabanlı Bilgi İşlem Platform Entegrasyonu konulu çevrimiçi seminer 24 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Dr. Ece Kalaycıoğlu Özdemir’in yürüttüğü etkinliğe Gülçin Orakçı konuşmacı olarak katıldı.

Günümüzde dünya nüfusunun %55’i şehirde yaşamakta olduğuna ve bunun 2050’de bunun %68’e denk geleceğinin öngörüldüğüne dikkat çekerek sunumuna başlayan Gülçin Orakçı, Kentsel bina enerji modellemesinin (UBEM) büyük ölçekte sürdürülebilir ve enerji etkin stratejilerin planlanması, optimizasyonu ve uygulanmasında,  enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlikte, şehirlerin yönetimini destekleyecek, hem yeni bina hem de bina iyileştirilmesinde ölçülen verileri fiziki modelleme ve veriye dayalı modeller ile birleştiren nicel araçlar içerdiğini belirterek; “Ancak, kentsel enerji sisteminin karmaşıklığı, gerekli kaynaklar, zaman ve doğru sonuçlara ulaşmak için harcanan çaba nedeniyle UBEM zorlu bir süreçtir. Farklı bina servis sistemleri, işletim modelleri, havanın belirsizliği ve değişkenliği, kullanıcı davranışı gibi enerji sistemlerini etkileyen parametreleri hesaba katmak için dinamik bilgisayar simülasyonu ve optimizasyonu gerekmektedir” dedi.

Şehir örneği üzerinden veriler paylaşan Orakçı daha sonra enerji tasarruf tedbirlerine (ECM) değinerek enerji modelleme yöntemlerinin yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olmak üzere ikiye ayrıldığını söyledi ve aşağıdan yukarı modeller olan veriye dayalı modeller, indirgenmiş modeller ve fizik tabanlı modellere değindi.

Son bölümde kentsel enerji modellemesi yapan Citybes platformu hakkında bilgiler veren konuşmacı; “Bu gibi platformlar, karar vericilerin enerji verimliliği, karbon emisyon azaltım stratejilerini belirlemede çok yararlı bir araç olabilir. Enerji alanında verilerin toplanıp GIS veri setlerinde birleştirilmesi daha sonraki çalışmalar ve projeler için güvenilir bir kaynak oluşturabilir. Şehir ölçeğinde enerji modellemesi artan ilgi ile gelişen yeni alandır ve kilit paydaşların aktif katılımını ile daha sürdürülebilir, düşük karbon şehirler için verimli bir araç olabilir” diyerek sunumunu sonlandırdı.

Kentsel Bina Enerji Modellemesi ve İnternet Tabanlı Bilgi İşlem Platform Entegrasyonu Konusu İşlendi Kentsel Bina Enerji Modellemesi ve İnternet Tabanlı Bilgi İşlem Platform Entegrasyonu Konusu İşlendi Kentsel Bina Enerji Modellemesi ve İnternet Tabanlı Bilgi İşlem Platform Entegrasyonu Konusu İşlendi
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr