Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesi Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makine Tesisatı Genel Tasarım Teknik Şartnamesinin sekiz bölümü İklimlendirme Meclisi, Makina Mühendisleri Odası ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin ortak çalışmaları ile, konusunda uzman 200’den fazla mühendise ek olarak Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Tesisat Şube Müdürlüğü mühendislerinin katkıları yanında, Sektörel Derneklerimizin de destekleriyle yaklaşık 2 yıldan fazla bir zamanda hazırlanmış; Bakanlığımızda Müsteşarlık ve Fen Kurulu Başkanlığı düzeyinde yapılan toplantılarda, Sektörel Dernekler, Firmalar, Kamu Kuruluşları ve ilgili Bakanlıklardan gelen görüşlerle revize edilerek son şeklini almış olup, 19 Ocak 2020 tarih ve 31013 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Şartnamenin kalan bölümleri ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Söz konusu Makine Tesisat Genel Tasarım Teknik Şartnamesi özel tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm yapılarda mekanik tesisat sistemlerinin tasarımından başlayarak, kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanların teknik özelliklerini, uygulama esaslarını ve işletmeye alma sürecini kapsayan temel bir doküman olarak düzenlenmiştir.

Çalışmalarda emeği geçen değerli üyelerimize ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Şartname Tebliği için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200119-5.htm

Şartnameye ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200119-5-1.pdf

Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr