Tasarım Yoluyla Gürültüden Kurtulma Webinarı Yapıldı

 

Webinar videosu

TTMD’nin düzenlediği Tasarım Yoluyla Gürültüden Kurtulma webinarı 2 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Dr. Neşe Ganiç Sağlam’ın yürüttüğü webinara Tanju Kılınçarslan panelist olarak katıldı

Sunumuna ilk olarak bina akustiğinin hacim akustiğinden farklı olduğunu söyleyerek başlayan Kılınçarslan, temel akustik parametreleri, hava doğuşlu ve katı doğuşlu sesler hakkında bilgi verdikten sonra gürültü kirliliğinden korunma nedenlerini anlattı: “Nüfusun en az %70’inin gürültüyemaruz kaldığı tespit edilmiştir.Var olan ve yapılmakta olan yenibinalar, havalimanları, otoyollar, rüzgarsantralleri, hızlı tren ve metro hatlarıgürültü kirliliğine sebep olmaktadır.Yollar, trafik ve akustik olarakiyileştirilmemiş binaların hepsi en büyük zararlı gürültü kaynaklarıdır.Gürültü kirliliğinin sağlık üstünde kardiyovasküler hastalık, uyku rahatsızlıkları,stres,azalmış bilişsel performansı ve psikolojik olmak üzere birçok etkisi vardır.  AB’de 14 milyon insan üstünde yapılan çalışmada 6 milyon civarında uyku problemi, 70.000 hastaneye başvuru ve 16.000 erken ölüm sebebinin gürültü olduğu tespit edilmiştir. Gürültülü ortamlarda maksimum dayanma süreleri şöyledir; 80dB 7,5 saat, 90dB 4 saat, 95dB 2 saat, 100dB 1 saat, 105 dB 30dk, 110dB 15dk, 115dB 7,5dk.”

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilemsi ve Yönetimi Yönetmeliği hakkında bilgiler aktaran konuşmacı, sınıflar için kriterleri örnek olarak paylaştıktan sonra yönetmeliğin kullanımını anlattı:  “Artık elektrik ve mekanik projesi yanında akustik projesi de ruhsat başvurusunda zorunlu hale geldi, bina akustik değerlendirme raporu. Aynı enerji kimlik belgesi gibi bir skala var. Yeni binalar en az c sınıfı olmak zorunda.

Akustik performans belgesi tanımına bakarsak: Kamuya açık mekanların bulunduğu ve farklı kullanımları içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar ile A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binaların ses yalıtım ve akustik projeleri, mimari ve tesisat projelerinden ayrı olarak bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanır. A veya B akustik performans sınıfındaki binalar için akustik performans belgesi düzenlenir ve bir nüshası Bakanlığa gönderilir.  Yeni yapılacak binalar için C sınıfı, mevcut binalar için D sınıfı ölçüt olarak belirlenmiştir.”

Yönetmeliğin işleyiş şemasını paylaşan Kılınçarslan, mimari projelendirme, yapım süreci ve değerlendirmeden sonra binanın belgelendirildiğini belirterek binalar için akustik uzmanı tarafından rapor verildiğini söyledi. Konuşmacı son bölümde mimarların yükümlükleri ve akustik tasarım yazılımları ile ilgili detaylı bilgiler aktardı.

 

Tasarım Yoluyla Gürültüden Kurtulma Webinarı Yapıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr