TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 14. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran 2021 tarihinde TTMD üyelerinin katılımlarıyla ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesislerinde gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Levent Tosun, Divan Başkan Yardımcılığına Mehmet Samet Uslu ve Divan Yazman Üyeliğine Can Altınok seçildi. Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından; Genel Kurula katılan MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal Genel Kurula hitaben birer konuşma yaptı.

2019-2021 Çalışma dönemi faaliyet raporunu sunmak üzere kürsüye gelen TTMD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, özellikle COVID-19 salgınıyla birlikte yaşanan zorlu dönemde tesisat mühendisliğinin öneminin arttığına dikkat çekerek TTMD’nin sektörel düzlemde ve kamuoyunda bilgilendirici faaliyetlerde doğru bilgilerle katkı sağlamaya özen gösterdiğini belirti. Mart 2019 – Haziran 2021 arasını kapsayan Çalışma Dönemlerindeki süreçlerle ilgili konuşan Dr. Kemal Gani Bayraktar: “Uygulamaya almış olduğumuz Stratejik Plan kapsamında yer alan;(SA I -) Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, (SA II -) Faaliyetlerin çeşitlerini artırmak ve faaliyet kalitesini yükseltmek, (SA III -) Tesisat sektörünün önemi konusunda farkındalığı artırmak, kurumsal ve kurum içi iletişimi geliştirmek olarak tariflediğimiz Stratejik Amaçlarımız doğrultusunda 2019-2021 dönemi için hedeflediğimiz 98 Stratejik Görevin % 35’i tamamlanmıştır. Stratejik plan çerçevesinde eylem planlarımızı yaparak uygulamaya devam etmek ana hedefimizdir. Bu çerçevede, salgın ve dijitalleşme ile gelen hızlı dönüşümün dünyamıza, ülkemize, sektörümüze ve TTMD bünyesindeki meslektaşlarımıza yansımalarını net ortaya koyarak ve stratejik yol haritamızı bu çerçevede güncelleyerek ilerleyeceğiz.  Değişimin hızı stratejilerin düzenli gözden geçirilmesini ve kurumların çevik olmasını zorunlu kılmaktadır.” dedi. 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak yürütülen uluslararası sempozyum, çalıştaylar, çevrimiçi seminerler, uluslararası projeler, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, TTMD Akademi eğitimleri, dijitalleşme altyapı çalışmaları ve TTMD yayınları hakkında detaylı bilgiler aktaran Dr. Bayraktar konuşmasını şöyle tamamladı: “Bir ihtisas derneği olarak görev yapmak amacıyla 28 kurucu üyemizin öncülüğünde yola çıkılan ve mesleğimiz gelişimine önderlik eden Derneğimiz; bilginin ışığını takip ederek, bilgi temelli gelişimini kesintisiz sürdürdüğü yolculuğunda 28. yılını doldurmuştur. Sonsuzluğa uğurladığımız Onursal Başkanımız Celal Okutan olmak üzere, Kurucularımızı ve bugüne kadar sorumlulukla üretimlerini esirgemeyen sonsuzlukta birer ışık olan tüm üyelerimizi minnetle anıyoruz. Derneğimizin sürdürdüğü çalışmalara desteğin ve dayanışma içinde birlikte çalışmanın aralıksız sürdürülmesi; başarımı beraberinde getirmekte, etkin katılım ve katkılarla yaratılan değerin etkisi büyümektedir. Sorumluluklarının bilincinde gönüllü üstlenmiş oldukları görevleri Komisyon ve Komitelerde yürüten üyelerimize ve meslektaşlarımıza, Temsilcilerimize, Derneğimizde görevlerini özveriyle sürdüren profesyonellerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Dönem Kurullarımızda ve Temsilciliklerimizde görev alan tüm üyelerimiz adına samimi hislerle en derin saygılarımı sunuyor, 14. Çalışma Dönemimizde bizlere duymuş olduğunuz güven ve işbirliğine gönülden teşekkür ediyoruz.”

2019-2020 yılı Dernek ve İktisadi İşletme Bilanço, Gelir-Gider Tablolarının okunmasının arından 2019-2020 yılı Yönetim Kurulu çalışmaları, Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi. Yeni Dönem TTMD Kurullarında görev alacak üyelerini seçmek üzere yapılan oylama sonucunda, iki yıl süre ile görev alacak olan TTMD 15. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

Onur Kurulu Üyeleri (Asıl)

 1. Ersin Gökbudak
 2. Kani Korkmaz
 3. Levent Tosun

Onur Kurulu Üyeleri (Yedek)

 1. Bünyamin Ünlü
 2. Celalettin Selçuk Bayer
 3. Hüsnü Yavuz Alp

Yönetim Kurulu Üyeleri (Asıl)

 1. Meriç Sapçı
 2. Bünyamin Tamer Şenyuva
 3. Dr. Kemal Gani Bayraktar
 4. Nermin Köroğlu Isın
 5. Kemal Gökay
 6. Ceren Ercan
 7. Arkun Andıç
 8. Prof. Dr. İbrahim Atmaca
 9. Merve Sabay
 10. Oktay Güven
 11. Seçil Kızanlık İskender
 12. Seçkin Erdoğmuş
 13. Sinan Soğancı

Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek)

 1. Berke Çelikel
 2. Ömer Cenk Tiftikçigil
 3. Ebru Karakıran
 4. Yusuf Eren Gürdal
 5. Gökhan Tatlıdede
 6. Gülmetan Atagün Savaş
 7. Hamit Mutlu
 8. Melek Hande Ultav
 9. Melek Yıldız
 10. Nevroz Karakuş
 11. Serhan Mumcu
 12. Umut Barış Yılmaz
 13. Doç. Dr. Ziya Haktan Karadeniz

Denetim Kurulu Üyeleri (Asıl)

 1. Birol Eker
 2. Onur Tuğa
 3. Volkan Ünlü

Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek)

 1. Gökçen Bayhan
 2. Hakan Yazman
 3. İhsan Beşeli


15. Dönem Yönetim Kurulu adına bir konuşma yapan Meriç Sapçı Genel Kurul’da oy veren herkese teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki 2 yıllık görev sürecimiz içinde öncelikle; Mekanik tesisat mühendisliğinin nasıl bir mühendislik olduğunu, faaliyet konularını ve önemini toplumumuza en iyi şekilde anlatabilmeyi amaçlıyoruz. COVID-19 küresel salgın sürecinde kapalı ortamlarda havalandırmanın etkisini konuşurken mekanik tesisatın önemini anlatabilmekte zorlandığımızı hep birlikte gördük. Tesisat mühendisliğinin makina mühendisliği ana bilim dalı üzerine oturan ve yapı bilimi içinde ihtisaslaşmış, uzmanlaşmış bir meslek kolu olduğunu insan konforunu, performansını, enerji verimliliğini iyileştirmeyi amaç edinen ve halk sağlığını da koruyucu bir mühendislik dalı olduğunu toplumumuza çok iyi anlatmamız gerekiyor.

Ayrıca; mesleğimizi yurt dışı örneklerinde olduğu gibi Bina Mühendisliği adı altında daha ileri seviyede multi-disipliner bir lisans üstü eğitim seviyesine getirebilmeyi veya en azından kendi derneğimizin çabalarıyla hazırlanacak meslek içi eğitim ve sertifika programları ile güçlendirilmiş bir ihtisas dalı haline gelmesini çok arzu ediyoruz. Tasarım, uygulama, test ayar ve dengeleme, performans testleri ile işletmeye alma ve işletme konularında bu ihtisaslaşmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Uluslararası standartları yakından takip edebilen eğitimli mühendis gücünün ve üyelerimizin artması ile ülkemiz yapı stokunun da daha değerli ve kaliteli hale gelmesi mümkün olabilecektir. Bu amaçla TTMD olarak meslek içi eğitim ve sertifika programlarımızı daha da zenginleştirip sektörümüzdeki nitelikli iş gücünün artması için gayret göstermeye devam edeceğiz.

Hepimizin bildiği üzere 2020 yılı başına kadar tesisat sektöründe çalışan mühendisler olarak ana odak noktamız; binaların enerji performansının iyileştirilmesiydi. İklim Krizini düşünerek, fosil yakıtların kullanımını azaltmak için binalardaki ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin neden olduğu doğrudan ve dolaylı CO₂ salımlarını düşürme amacıyla çalışıyorduk.

Fakat; geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde odak noktamız ister istemez değişti! Çünkü yaşadığımız küresel salgın nedeniyle, “insan sağlığı” şu anda çok daha büyük bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu nedenle de bu süre zarfında mesleki faaliyetlerimizdeki önceliğimiz; enerji performansının artırılması ve CO2 salımlarının azaltılması yerine bu COVID-19 hastalığının kapalı ortamlarda daha fazla yayılmasını önlemeye ve kontrol edebilmeye yönelmiştir.

Şimdi geldiğimiz bu noktada tesisat mühendisleri olarak, önümüzdeki sürecin bizler için çok daha zor olacağını görüyoruz. Çünkü sistem tasarımlarımız ve bunun sonucundaki işletme senaryolarımız, Avrupa Birliği ülkelerinin kabul ettiği “yeşil mutabakat anlaşmasının 2030 ve 2050 hedefleri” gereğince hem karbon salımlarının azaltılmasına yönelik şekilde oluşmaya devam edecek hem de artık insan sağlığı ve iç çevre kalitesi bilincinin daha çok önemseneceği toplumsal talepler ile daha sık karşılaşacağız. Buna ilaveten, binalarımızın olağandışı senaryolara karşı hazır olması için gerekli dayanıklılık veya esnekliğe uygun hale getirilmesi de önemli hale gelecektir. Dolayısıyla mesleki olarak çözmemiz gereken zorluklarımızın artacağı bir döneme girdiğimizin farkında olmak zorundayız. Hem kendimizi hem de binalarımızı daha sağlıklı ve güçlü hale getirmek zorundayız.

Diğer yandan ülkemizde yaşadığımız çevre kirliliğinin de etkilerini çok net gördüğümüz bu günlerde tesisat mühendisleri olarak da son derece duyarlı olmalı, yağmur suyu ve gri su uygulamalarındaki geri kazanım tekniklerini de toplumumuza detaylı şekilde anlatabilmeliyiz. Sağlıklı mesleki bilgi akışının üyelerimize hızlı bir şekilde kazandırılması amacıyla da REHVA, CIBSE ve ASHRAE gibi uluslararası mesleki sivil toplum kuruluşları ile daha güçlü bir işbirliği oluşturulması için de gayret göstermeliyiz.”

Genel Kurul ardından yapılan 15. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı şu şekilde oluştu: Meriç Sapçı (Başkan), Bünyamin Tamer Şenyuva (Başkan Yrd.), Dr. Kemal Gani Bayraktar (Başkan Yrd.), Nermin Köroğlu Işın (Başkan Yrd.), Kemal Gökay (Genel Sekreter), Ceren Ercan (Sayman)

TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr