TTMD Çevrimiçi Semineri: “Kuraklığa Karşı Suyu Nasıl Yönetmeliyiz”

Çevrimiçi seminer videosu:

TTMD’nin düzenlediği Kuraklığa Karşı Suyu Nasıl Yönetmeliyiz konulu çevrimiçi seminer 20 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerin moderatörlüğünü TTMD Su Komitesi Başkanı Melek Yıldız yürüttü.

Kuraklığın tanımını, yağışların uzun yıllar ortalamasının önemli ölçüde altına düşmesi olarak tanımlayan Dursun Yıldız kuraklık çeşitlerini meteorolojik, hidrolojik, tarımsal ve sosyo-ekonomik kuraklık olarak sıraladıktan sonra kuraklık safhalarına değindi.

Muhtemel kuraklık riskleriyle karşılaşıldığında yaşanacak olan olumsuz etkilerin azaltılması, su kıtlığının asgari düzeyde tutulması için kuraklık yönetimi yapılması gerektiğini söyleyen Yıldız, kuraklık yönetimi plan taslağı üzerinden izleme aşamalarıyla ilgili bilgiler aktararak ABD’de kuraklık etkisini azaltma planı örneği verdi. Uzmanlara göre Türkiye yarı kurak bir iklim kuşağında olduğunu, ve bir bölgesel kuraklık ülkesi olduğunu söyleyen Yıldız, MGM’nin iklim sınıflandırma yöntemine göre Türkiye iklimi, yağış değişkenliğinin yıllık dağılışı, mevsimsel dağılışı ve tarımsal kuraklık ile ilgili meteorolojik kuraklık haritasında son 2 yıllık verileri paylaştı.

Kuraklıkta su yönetiminden beklenenlerin kısıtlı suyun en verimli şekilde yönetimi, su temininin asgari düzeyde tutulması, su talebinin yönetimi ve sektörel su tahsisi gerilimlerini önlenmesi olduğunu ifade eden konuşmacı; Türkiye’nin kuraklık yönetim yapısı ve planlarına değindikten sonra suda riskin yönetimi, dünyada ve Türkiye’de ve fabrikalarda yağmur suyu hasadı, yağmur sularının kullanım alanları, deniz suyu arıtımı, kentlerde yağmur suyu şebekesinin kanalizasyon hattından ayrılması gibi konu başlıklarında bilgiler verdi.

Suda talep yönetimi stratejisi hakkında konuşan Dursun Yıldız; “Talebi azaltma stratejisi olarak suyun fiyatlandırılması, eğitim, suyun daha verimli kullanan tesisatın teşvik edilmesi, su depolarının yerleştirilmesi, su temininin kısıtlanması gibi yöntemler uygulanabilir. Su arzını daha verimli kılma stratejilerine bakıldığında şebeke kayıplarının azaltılması, su sızdıran tesisatların tespiti ve tamiri, şebekede basınç ayarlanması, ölçüm sistemlerinin yaygınlaştırılması, gri su ve arıtılmış su kullanımı uygulamaları yapılabilir. Su talebinin yönetilmesi çok önemlidir çünkü kuraklık, genel su yönetimi anlayışını ve su politikalarını test eder. Acil durum kararları aldırır, su temin planlarını bozar. Acil su temini için kısa dönemli çözüm arayışları yaratır. Su yönetimini zorlanmış çözümlere mahkum eder ve su yönetimindeki dengeleri etkiler. Su yönetimi dengeleri, ekonomik verimlilik, sosyal eşitlik ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki denge gözeterek yapılır” dedi.

Su yönetiminin toplumcu, gerçekçi politikalarla, katılımcı, şeffaf, ekosisteme duyarlı, doğa tabanlı çözümlere açık şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Yıldız, sunumunun son bölümünde suyun maliyeti, yeni su yasası taslağı, ulusal su planı konularına değindi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği soru cevap bölümünün ardından seminer sona erdi.

 

TTMD Çevrimiçi Semineri: “Kuraklığa Karşı Suyu Nasıl Yönetmeliyiz” TTMD Çevrimiçi Semineri: “Kuraklığa Karşı Suyu Nasıl Yönetmeliyiz” TTMD Çevrimiçi Semineri: “Kuraklığa Karşı Suyu Nasıl Yönetmeliyiz”
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr