T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi Enerji Performans Verimliliği” Çalıştayı 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya TTMD adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nermin Köroğlu Isın, TTMD BİD Komitesi Başkanı Cüneyt Mert ve Başkan Yardımcısı İlkin Sevigen katıldı.

"Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” (KABEV) Dünya Bankası kredisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Toplam 200 milyon ABD Doları kredi sağlanan projenin ana hedefi, kamu binalarında enerji kullanımını azaltmak ve ulusal bir programı desteklemek için uygun sürdürülebilir finansman ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek ve ölçeklendirmek için bir geçiş planı geliştirmektir.

KABEV Projesi ile kamu binalarında enerji verimliliğine yönelik iyileştirmeler yapılarak enerji tüketimlerinin azaltılması ve tasarrufun sağlanması, fosil yakıtlardan kaynaklı atmosfer ve insan sağlığı için zararlı karbondioksit emisyonunu azaltarak çevrenin korunması, enerjiden kaynaklı cari açığın azaltılması, ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, kamu binalarının öncü olarak enerji verimliliği ve çevrenin korunması konularında farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Proje ile Türkiye genelinde okul, hastane, üniversite binası, idari bina gibi kamu binalarında ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin iyileştirilmesi, binanın enerji ihtiyacı için güneş enerji santralleri gibi yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulması, v.b. enerji verimliliği önlemleri uygulanacaktır. Enerji verimliliğinin yanı sıra kamu binalarında çalışan ve bina ziyaretçilerinin bina içi iklimlendirme, aydınlatma gibi unsurların iyileştirilmesi ile konfor şartları da artırılacaktır.

Aşağıda belirtilen uygunluk kriterlerini sağlayan kamu binaları KABEV projesi kapsamına alınacaktır:

  • Bina mülkiyetinin merkezi hükümete ait olması
  • Aday binaların kapatılma, yıkılma ya da özelleştirmeye dair herhangi bir kararı olmaması
  • Yapı ruhsat tarihi itibariyle kamu binasının 2014 yılı ve öncesinde inşa edilmiş olması
  • Binaların deprem güçlendirme ihtiyacı olmaması ve yapı ruhsat tarihi 2000 yılı öncesi olan binaların deprem analiz raporunun olması
  • Son 10 yılda enerji verimliliğine esas kapsamlı bir iyileştirme yapılmamış olması

Bizi Takip Edin

Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.