TTMD’nin Yeni Kitabı Duman Kontrol Kılavuzu Yayımlandı

 
 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, kurulduğu günden bu yana mesleğimizi uygularken ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak, bu çerçevede binalarda sağlıklı, güvenli, konforlu yaşanabilir ortamlar yaratmak, doğanın imkanlarını da kullanarak enerji etkin ve çevreyi koruyan çözümler üretmek ve bu doğrultuda diğer meslek ve uzmanlık paydaşları ile eşgüdüm içinde hareket etmek amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
 
Profesyonel hizmet veren meslektaşlarımızla, yeni mezun mühendisler ve bu meslekte yetişmek isteyen öğrencilerin uygulama alanındaki eğitimlerine, araştırmalarına, bilgi ve teknoloji transferine katkıda bulunmak amacıyla tesisat sektörü ile ilgili doğru ve çağdaş bilgiler içeren “El Kitapları”nın yayımlanması ve “Uygulama Kuralları”nın konması hedefiyle bugüne kadar çeşitli konularda 36 adet kitabı sektörün yararına sunan TTMD; 37 numaralı yayını Duman Kontrol Kılavuzunu sektörün yararına sunuyor.
 
Duman Kontrol Kılavuzu ile yangın güvenliğinde önemli olan duman yönetimine dikkat çekilerek; doğal ve mekanik duman tahliye sistemleri, basınçlandırma sistemleri tarafından duman kontrolü ve uygun bölme önlemleri yoluyla farklı duman önleme ilkeleri ve pratik uygulamaları açıklanmaktadır. Yangın durumunda, duman havalandırma sistemlerinden yayılabilir, ancak bu sistemler dumanın önlenmesinde aktif bir destek rolü de oynayabilir. Gerçek yangın ve model deneylerinin yanı sıra sürekli iyileştirilmiş simülasyon yöntemleri, planlama aşamasında bile, duman tahliye önlemlerinin etkinliği konusunda sağlam sonuçlar çıkarılmasını sağlar. Bu duman yönetimi rehber kitabı, okuyucuya, koruma amacına uygun bir duman kontrol konseptini değerlendirmek, seçmek ve uygulamak için standartlara ve düzenlemelere referanslar yoluyla uygun araçlar sunar. 
 
REHVA yayınlarından Duman Kontrol Kılavuzunun çevirisi Coşkun Yarar, Duhan Portakal, Mustafa Aydoğmuş, Alican Kabataş; editörlüğü Yalçın Katmer, kontrolü Dr. Kazım Beceren tarafından yapılmıştır. Kılavuzun hazırlanmasına Aironn, Arı Yangın, Belimo, EEC Systems, Elektroteknik, Fokus Mühendislik, Norm Teknik ve Systemair HSK destek vermiş olup, Etik Mühendislik kitabın basılarak sektöre ulaşmasını sağlamıştır. 
Bu değerli yayını www.ttmd.org.tr adresinden, TTMD Ofislerinden ya da ttmd@ttmd.org.tr aracılığıyla bilgilerinizi ileterek temin edebilirsiniz. Detaylı bilgi için irtibat: Ozan Yavuz – oyavuz@ttmd.org.tr
 
İçindekiler
1. Duman Kontrol Sistemlerine Giriş 
1.1 Başlangıç Noktası 
1.2 Duman Kontrol Sistemlerinin Amacı 
1.3 Yangının Evreleri 
1.4 Kılavuz Nasıl Kullanılmalı? 
2. Terimler ve Kısaltmalar 
2.1 Terimler ve Açıklamalar 
2.2 Kısaltmalar 
3. Duman Kontrol Prensipleri 
3.1 Seyreltme 
3.2 Katmanlaşma 
3.3 Basınçlandırma Sistemi 
3.4 Yalıtım veya Havanın Yer Değişimi Yolu ile Duman Kompartımanı Oluşturulması 
4. Duman Kontrol Sistemleri 
4.1 Doğal Duman ve Isı Tahliyesi 
4.2 Cebri Duman ve Isı Tahliyesi 
4.3 Basınçlandırma Sistemi 
5. Boyutlandırma Yöntemleri ve Sistemlere Uygulanması 
5.1 Boyutlandırma Yöntemleri 
5.1.1 Genel 
5.1.2 Alan Modeli 
5.1.3 (CFD) Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Modeli 
5.1.4 Model Deneyleri 
5.2 Sistemlerin Boyutlandırılması 
5.2.1 Doğal Duman Tahliye Sistemlerinin Boyutlandırılması 
5.2.2 Duman Tahliye Sistemlerinin Boyutlandırılması 
5.2.3 Basınçlandırma Sistemlerinin Boyutlandırılması 
6. Duman Kontrolünde Sınır Şartları 
6.1 Sınır Şartları Hakkında Genel Bilgiler 
6.2 Taze Hava, Destek Havası 
6.3 Rüzgâr Etkisi 
6.4 Sıcaklığa Bağlı Etkenler 
6.5 Diğer Sistemler ile İlişkisi 
7. Duman Kontrolünde Kullanılan Havalandırma Sistemleri 
7.1 Havalandırma Sistemi ile Soğuk Duman Tahliyesi 
7.2 Taze Hava Beslemesinde Kullanılan Havalandırma Sistemi 
7.3 Aşırı Basınçla Duman Kontrolünde Kullanılan Havalandırma Sistemi 
8. Duman Kontrol Sistemlerinde Kullanılan Yapı Malzemeleri 
8.1 Duman Kontrol Damperleri 
8.1.1 Duman Kontrol Damperlerinin Tipik Kullanımı 
8.1.2 Duman Kontrol Damperleri Standartları 
8.1.3 Duman Kontrol Damperleri - Tasarım ve Uygulama Detayları 
8.2 Yangın Damperleri 
8.2.1 Yangın Damperlerinin Tipik Kullanımı 
8.2.2 Yangın Damperleri Standartları 
 
8.3 Duman Kontrol Kanalları 
8.3.1 Duman Kontrol Kanallarının Tipik Kullanımı 
8.3.2 Duman Kontrol Kanalları Standartları 
8.4 Yangına Dayanıklı Kanallar 
8.4.1 Yangına Dayanıklı Kanalların Tipik Kullanımı 
8.4.2 Yangına Dayanıklı Kanal Standartları 
8.5 Duman Perdeleri 
8.6 Duman Egzoz Fanları 
8.6.1 Duman Egzoz Fanlarının Tipik Kullanımı 
8.6.2 Duman Kontrol Fanları Standartları 
8.7 Seyyar Duman Egzoz Fanları 
8.7.1 Yüksek Kapasiteli Fanlar (İtfaiyenin Seyyar Fanları) 
8.7.2 Duman Tahliye Açıklıkları 
9. Seçilen Yapı Ürünlerinin Standardizasyonu 
10. Yangın Alarm Sistemleri 
10.1 Yangın Alarm Sistemlerinin Koruma Hedefleri 
10.2 Yangın Alarm Sisteminin Kapsamı 
10.3 Yangın Algılama 
10.4 Algılama Sistemi Koruma Kapsamı Kategorileri 
10.5 Yangın Alarm Konsepti 
10.6 Yangın Korunum Cihazlarının Aktivasyonu 
11. Duman Kontrolünde Kullanılan Bileşenlerin Aktivasyonu 
11.1 Yangın Damperleri 
11.1.1 Duman Bazlı Aktivasyonlar 
11.1.2 Yangın Damperleri Sebepsiz Yere Kapatılmamalıdır 
11.1.3 Yangın Damperleri Erken Kapatılmamalıdır 
11.2 Duman Kontrol Damperleri 
11.3 Yönlendirme Damperleri 
11.4 Fonksiyonel Bütünlük 
11.5 Fonksiyonel Güvenlik 
11.6 Geleneksel ve Veri Yolu Sistemleri (BUS) ile Kontrol 
12. Sistem Kabulleri ve Periyodik Kontrolleri 
12.1 Bireysel Denetimler 
12.1.1 Belgelerin Denetlenmesi 
12.1.2 Mekanik Duman Kontrol Sistemlerinin Denetimi (SHEVS) 
12.1.3 Doğal duman tahliye sistemlerinin denetlenmesi (NSHEV) 
12.1.4 Basınçlandırma Sistemlerinin Denetimi (PDS) 
12.2 Etkileşim Testi ve Entegre Sistem Testi 
12.3 İşletme ve Bakım Prosedürleri 
12.4 Sıcak Duman Testleri 
12.4.1 Koruma Hedefleri 
12.4.2 Sıcak Duman Test Yöntemi ile İlgili Gereksinimler 
12.4.3 Ölçüm ve Gözlemlerin Kapsamı 
Ek 1. Basınçlandırma Sistemi (PDS) - İlave Bilgiler 
Ek 2. Tahliye Anında Yaya Akış Hareketi 
Referanslar 
 
 
TTMD’nin Yeni Kitabı Duman Kontrol Kılavuzu Yayımlandı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr