Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı Hayata Geçiyor

 
Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı altında yer alan “Enerji Dönüşümündeki Binalar” ve “Tüketiciler için Akıllı ve Temiz Enerji” alanlarında 120 Milyon Avro bütçeli çağrılar açılmıştır.
 
Bahsekonu çağrıların altında 18 konu başlığında projeler desteklenecek olup, “Enerji Dönüşümündeki Binalar” konusu yeni bir odakla ele alınmıştır. Aynı zamanda, kamu otoritelerini destekleme ve tüketicilerin enerji dönüşümüne aktif katılımını sağlamanın yanı sıra, dijital ve akıllı teknolojilere ve enerji verimliliğine yönelik yenilikçi finansman alanları desteklenmeye devam edecektir.
 
2020 Yılı Enerji Verimliliği çağrısında konu başlıkları iki farklı açılış ve kapanış tarihine sahiptir.
16 Temmuz 2019 tarihinde açılan ilk çağrı kapsamında aşağıdaki başlıklar desteklenecektir.
 
LC-SC3-B4E-1-2020 - Enerji açısından verimli ve karbonlu yapılara doğru
LC-SC3-B4E-5-2020  - Binalarda enerji verimli BİT için entegre tasarım kavramları
LC-SC3-B4E-6-2020 - Binalar için büyük veri
LC-SC3-B4E-7-2020 -  Avrupa bina stok verileri 4.0
LC-SC3-B4E-8-2020  - Çok apartmanlı sitelerde ısıtma/soğutma ve evsel sıcak su üretimi için yenilenebilir enerjili ve enerji verimli çözümler 
LC-SC3-B4E-9-2020 - Avrupa Akıllı Binalar İnovasyon Topluluğu koordinasyonuna destek
LC-SC3-B4E-10-2020  - Daha iyi bir enerji performansı için binaların ve cihazların kendi kendini değerlendirmesi ve optimizasyonu
LC-SC3-B4E-12-2020  -  Akıllı Binalar için Akıllı Finansman girişimini uygulayacak ulusal yuvarlak masa toplantıları
LC-SC3-EC-4-2020 - Sosyo-ekonomik araştırma: enerji dışı etkiler ve enerji verimliliği müdahaleleri üzerine davranışsal bakış açıları
 
Bu çağrının kapanış tarihi 15 Ocak 2020’dir.
 
5 Mart 2020  tarihinde açılacak olan çağrı kapsamında desteklenecek başlıklar aşağıdaki gibidir:
 
C-SC3-B4E-2-2020  - Yapı sektöründe sürdürülebilir enerji becerileri talebini teşvik etmek
LC-SC3-B4E-3-2020  - Eski donanımlar için mevcut yapıların inovasyon yoluyla akıllılık düzeyinin yükseltilmesi
LC-SC3-B4E-4-2020 - Yeni Nesil Enerji Performansı Değerlendirme ve Belgelendirme   
LC-SC3-B4E-11-2020 - Enerji verimliliği yatırımları için finansman - Akıllı Binalar için Akıllı Finansman
LC-SC3-B4E-12-2020  - Akıllı Binalar için Akıllı Finansman girişimini uygulayacak ulusal yuvarlak masa toplantıları 
LC-SC3-B4E-13-2020 -  Kümelenme - Proje Geliştirme Yardımı  
LC-SC3-B4E-14-2020 - Talep tarafında enerji verimliliğini ve esnekliğini değerlendiren yeni nesil akıllı enerji hizmetlerinin etkinleştirilmesi
LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020  - Bilgiye dayalı karar ve toplu faaliyetlerle tüketicilerin piyasayı değiştirmedeki rolü
LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 -  Hanehalkının enerji yoksulluğunun azaltılması
LC-SC3-EC-5-2020  - Kamu otoritelerine enerji geçişini yönlendirmede destek sağlanması
 
Son başvuru tarihi 10 Eylül 2020’dir.
 
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr