V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ ve SERGİSİ Düzenlenecek

 
Makina Mühendisleri Odası, 18-19 Ekim 2019 tarihilerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde “Geleceğimiz Enerji” ana teması çerçevesinde gerçekleştireceği V. Enerji Verimliliği Kongresi’nde, Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenleri, uzmanları, kamu ve özel sektör yetkililerini, meslek kuruluşlarını, sektörde ürün ve hizmet üreten firmaları, işletmeleri ve çalışanlarını bir araya getirmeyi amaçlayarak enerji verimliliği bilincinin ileriye doğru geliştirilmesi için önemli bir platform olacaktır.
 
Detaylı bilgi için: http://www.enerjiverimliligikongresi.org/
 
Kongre’nin Ana Konuları: 
1- Sanayide Enerji Verimliliği
2- Binalarda Enerji Verimliliği
3- Ulaşımda Enerji Verimliliği
4- Enerjinin Geri Kazanımı
5- Enerji ve Çevre
6- Enerji Üretiminde Verimlilik
7- Yenilenebilir Enerji Kullanımı
8- Enerji İletim ve Dağıtımında Verimlilik
9- Enerjinin Depolanması
10- Enerji Sektöründeki Ekipmanların Yerli Üretimi
11- Enerjinin Ekonomi Politiği
12- Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)
13- Enerji Arz Güvenliği
14- Türkiye Enerji Mevzuatı ve Organizasyonu
15- Enerji Yönetimi ve ISO 50001
16- Enerjide Endüstri 4.0
 
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr