Yağmur Suyu Hasadı ve İlgili Mevzuatlar Anlatıldı

Çevrimiçi seminer videosu

TTMD tarafından düzenlenen Yağmur Suyu Hasadı ve İlgili Mevzuatlar konulu çevrimiçi seminer 28 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü TTMD Su Komitesi Başkanı Melek Yıldız’ın yürüttüğü etkinliğe Devrim Kılıç ve Ebru Soğancı konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde ilk sunumu yapan Devrim Kılıç, dünyada yılda yaklaşık 4.600 milyar metre küp su kullanıldığının ve bunun %70’inin tarım, %20’sinin sanayi, %10’unun evsel kullanım olduğunu söyledikten sonra Türkiye’de su kullanımı ve kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı verilerini paylaştı. Yağmur suyu hasadı tanımı ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Madde 5) hakkında konuşan Kılıç; “Yönetmeliğe ‘2bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesinde; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir’ hükmü eklenmiştir ancak yönetmelikte suyun depolama ve kullanım şekliyle alakalı ayrıca bir yöntem belirtilmemiştir” dedi.

Yağmur suyu tesisatının hesaplanmasına ilişkin örnekler veren Kılıç, yağmur suyu deposu, kullanım alanları, yağmur suyu hasadının üstünlükleri ve dezavantajları hakkında detaylı bilgiler aktardı.

İkinci konuşmacı Ebru Soğancı, Türkiye’de kişi başına düşen su miktarın 1430 metre küp olduğunu ve Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını belirttikten sonra özellikte 2050’den sonraki yıllarda  ülkemizin ciddi bir su sorunu olacağının tahmin edildiğini belirtti. Yağmur suyu akım şe ması ve meteorolojiden alınan yağış verilerinin karşılaştırmalarını sunan Soğancı, yağmur suyunun potansiyel kullanım alanlarını anlattıktan sonra Ankara için yağmur suyu hasadı hesaplama örneği verdi. Bina içi ve bina dışı depo hacmi hesabına ilişkin örnek çizimler de paylaşan konuşmacı; “Yağmur suyu rezervuarlarının kullanışlı hacminin optimum boyutu, yağmur suyu verimi ile proses suyu gereksinimleri arasında dengeli bir ilişkiye sahip olmalıdır. Bunun için yerel yağış miktarı ve yağış özellikleri, toplama alanlarının boyutu ve türü, proses suyu gereksinimleri gibi faktöreler önemlidir” dedi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği soru cevap bölümünün ardından seminer sona erdi.

 

Yağmur Suyu Hasadı ve İlgili Mevzuatlar Anlatıldı Yağmur Suyu Hasadı ve İlgili Mevzuatlar Anlatıldı Yağmur Suyu Hasadı ve İlgili Mevzuatlar Anlatıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr