Yapı Sektöründe Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yöntemi Anlatıldı

Çevrimiçi seminer videosu: 

TTMD’nin düzenlediği Yapı Sektöründe Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yöntemi konulu çevrimiçi seminer 24 Şubat 2022 tarihinde yapıldı. Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin’in konuşmacı olduğu seminerin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Tereci yürüttü.

Endüstriyel ürünlerin çevresel etkilerinin yaşamları boyunca değerlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında “Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD)”nin ortaya çıktığını belirterek sunumuna başlayan Doç. Dr. Arzuhan Burcu Gültekin, YDD yönteminde yaşam döngüsü kavramının bir ürün veya hizmetin beşikten kapıya, beşikten mezara veya beşikten beşiğe izlenmesi olarak tanımlandığını söyledikten sonra YDD yöntemine ilişkin güncel standartlar hakkında bilgi verdi.

YDD’nin kullanım alanlarını anlatan Gültekin; “YDD bir ürün veya hizmetin farklı yaşam döngüsü evrelerinde çevreyle ilişkisinin tanımlanarak bu ürün veya hizmetin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde, kamuda ve özel sektörde, stratejik planlama, öncelik belirleme, ürün ve hizmetlerin tasarımı ve mevcut tasarımların yenilenmesi konularında karar verilmesinde, ölçüm tekniklerini de içerecek şekilde çevresel performans göstergeleriyle ilgili kamu politikası oluşturulmasında, çevresel bildirgeler ve çevre etiketi gibi pazarlama araçlarının geliştirilmesinde kullanılabilir” dedikten sonra, YDD’de sistem yaklaşımı ve YDD yönteminin çerçevesiyle ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Yapı sektöründe YDD yönteminin kullanımı ve kullanıma yönelik yapı sektörü özelinde problemlere değinen konuşmacı, yapı ürünlerinin yaşam döngüsü evreleri tanımını yaptıktan sonra yapı ürünlerinin sistem düzeylerini anlattı. Arzuhan Burcu Gültekin sunumunun son bölümünde YDD yöntemine ilişkin veri tabanları ve yazılım araçları hakkında bilgi verdikten sonra farklı veri tabanları ve yazılım araçlarının karşılaştırmasını paylaştı.

 

 

Yapı Sektöründe Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yöntemi Anlatıldı Yapı Sektöründe Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yöntemi Anlatıldı Yapı Sektöründe Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yöntemi Anlatıldı
Paylaş:


   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr