Üyelik

Üyelik için aşağıdaki koşullar aranır;

Devletçe verilmiş veya denkliği kabul edilmiş mühendislik diplomasına sahip olmak,
Mühendis odalarından birisine kayıtlı olmak,
Lisans diploması sonrası tesisat mühendisliği alanlarının bir veya bir kaçında makine mühendisleri için en az bir yıllık, diğer mühendislik disiplinleri için en az üç yıllık deneyim sahibi olmak,
Medeni Kanununun öngördüğü “fiil ehliyetine” sahip olmak,
Dernek “Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına” uymayı imza atarak kabul etmiş bulunmak,
Derneğe girmek istediğine dair, kendilerinden referans alınabilecek en az iki Dernek üyesinin adını da içeren, imzalı başvuru formu vermek,
Dernek Yönetim Kurulu makine mühendislerinin yazılı üyelik başvurusunu ve belgeleri gerekirse bir komisyon kanalı ile değerlendirdikten sonra en geç 30 gün içinde karara bağlar ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.
Üyeliği kabul edilmeyenlerin itirazı varsa kesin karar için durum Genel Kurula sunulur. Genel Kurulun kararı kesindir.
Makine mühendisliği disiplini dışındaki diğer mühendislerin üyelik incelemesi aynı yöntemle yapılır, ancak üyelik kararı Genel Kurul Kararı ile kesinleşir.
Yukarıdaki şartlara sahip olsalar bile, Dernekler Kanununun üyelik için aradığı koşulları taşımayanlar, Derneğe üye olamazlar. 
Buna göre Derneğimize üyelik için başvuracak kişilerin aşağıdaki evrakları tamamlayarak Dernek Genel Merkezimize elden veya posta ile ulaştırmaları gerekmektedir.

İmzalı ve en az iki kişinin referans gösterildiği üyelik formu.
2 adet fotoğraf.
Diploma fotokopisi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB)  kayıtlı olduğunu gösterir kimlik fotokopisi.
Nüfus cüzdanı fotokopisi (kimlik kartı düzenlenmesi vb. için).

Üyelik Formu.pdf

TTMD Aidat ödemelerinizi aşağıdaki hesap numarasına yapabilirsiniz.

Banka Bilgileri
Türkiye İş Bankası
Ankara Akay Şubesi
IBAN No: TR36 0006 4000 0014 2010 4732 06   
            <   
İletişim
Adres: Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere/Ankara
Tel: +90 312 419 45 71 -
Fax: +90 312 419 58 51
EMail: ttmd@ttmd.org.tr